Graafschap Namen

De afdeling Graafschap Namen werd gesticht op 2 juli 2009 onder impuls van wijlen Wim Bossaerts met als stichtend voorzitter Mark Dubrulle.  Na zes en half jaar droeg Mark het voorzitterschap over aan Mimi Renier.  Wij komen iedere laatste maandag van de maand samen (behalve juli en augustus) en organiseren telkens een lezing die over diverse onderwerpen kan handelen zoals kunst – cultuur & taal – wetenschap – economie ….

Een paar voorbeelden van de besproken onderwerpen:

« Marguerite Yourcenar: flamande et citoyenne du monde », (beroemde Belgische schrijfster), Leo Camerlynck;  « Het Nederlands en Japan », Dr Johan Mattelaer ;  « Victor Horta », (beroemde Belgisch architect), Machteld De Schrijver.

Momenteel zijn wij met 16 leden : 12 vrouwen en 4 mannen.  De meeste leden, afkomstig uit diverse richtingen, zijn Nederlandstaligen die zich omwille van familiale redenen en/of werkgelegenheid in Wallonië hebben gevestigd.  Franstaligen die een mondje Nederlands spreken zijn eveneens van harte welkom.  Het blijft een hele klus om leden te werven in Wallonië daar Nederlandstaligen zich sterk geïntegreerd hebben of het soms moeilijk hebben om de stap te zetten naar een Nederlandstalige organisatie.  Daarom wordt duidelijk benadrukt dat de Orde van den Prince een niet-politieke organisatie is. 

De opkomst van onze leden is meestal optimaal want ze willen voor geen geld ter wereld hun maandelijkse bijeenkomst in het Nederlands missen.  Het is een kleine maar fijne groep waar vriendschap belangrijk is. 

Graafschap Namen is een afdeling van Maas-Samber-Schelde

Bijeenkomst:
laatste maandag van de maand om 18h30
Bijeenkomsttelefoon:
081/24.00.24
Adres:
Les Tanneurs de Namur (Le Grill des Tanneurs)
Rue des Tanneurs 13
5000 Namur
E-mail:
NT&C project:
Stichtingsdag: 02-07-2009
Aantal leden: 19

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.