'Over het muurtje kijken' leidt tot afdelingsoverstijgende projecten

Lang voor corona stipten we in PrincEzine eens het thema 'Over het muurtje kijken' aan. Toen werd er vooral mee bedoeld: buiten de eigen afdeling een bijeenkomst van een andere afdeling bezoeken. Maar ook samenwerken met een andere afdeling kon eronder vallen. Wie had toen kunnen denken dat er in de coronaperiode veelvuldig over het muurtje gekeken (lees: geZoomd) zou worden? We gingen op de website op zoek naar succesvolle afdelingsoverstijgende projecten.

Zoombijeenkomsten openstellen

Zoombijeenkomsten hebben vanaf november 2020 hun weg gevonden binnen de Orde, eerst aarzelend, maar allengs met veel succes. Het openstellen van Zoombijeenkomsten voor leden van andere afdelingen en gasten was geen probleem: de zaal was altijd groot genoeg! Het feit dat je er de deur niet voor uit hoefde, was een voordeel. Zelf bezocht ik onder andere een Zoombijeenkomst van afdeling Keerbergen met zo’n negentig anderen. Tijdens de pauze werd er in kleine discussiegroepjes gevraagd of het Zoomen ook na corona zou kunnen doorgaan. Veel leden reageerden daarop positief, omdat ze er de voordelen van inzagen.

De afdeling Keerbergen brak ook steeds record na record qua aantallen bezoekers (en was daar terecht fier op). Op de zevende Zoomvergadering, waarin de VRT-correspondent Björn Soenens live vanuit New York vragen beantwoordde, waren er inclusief de partners zo'n 125 aanwezigen op 91 schermen [zie de foto boven dit artikel]. 28 schermen waren van leden uit Keerbergen, 46 van leden uit twintig andere afdelingen, veertien van gasten uit Keerbergen en drie van docenten en studenten Neerlandistiek uit Bratislava. Niet slecht…

Ook in het gewest Buitenland werd er druk geZoomd tijdens de coronaperiode. Leden van afdelingen die niet direct naast de deur liggen, bezochten elkaars bijeenkomsten. Zo waren er bijvoorbeeld meer dan tachtig inschrijvingen bij de afdeling Luxemburg voor de februarilezing 2021. De 'Zoomers' kwamen onder andere uit Kaapstad, Londen, Parijs, Keulen, Luxemburg en Extra-Muros, maar er was ook een behoorlijk aantal 'binnenlandse' belangstellenden uit Nederland en België. We hebben hierover bericht in de PrincEzine van april dit jaar. We schreven toen: "Ik hoorde al leden pleiten om ook in het post-coronatijdperk toch af en toe een Zoomvergadering in te lassen, ook al kunnen we dan weer 'normaal' samenkomen (…). Of dat ook zal gebeuren? De toekomst zal het leren…"
 

Van het een komt het ander: een Prince-academie

Ondertussen is er een antwoord op die vraag naar de toekomst. Zo stond in het verslag van de gewestraad Brabant-Oost dat de afdeling Keerbergen (gewest Oost-Brabant) en het gewest Buitenland samen een voorstel hebben uitgewerkt om de goede kanten van het online vergaderingen te gebruiken. Voorgesteld wordt om te beginnen met een 'Prince-academie' (werktitel), waardoor bijvoorbeeld buitenlandse studenten Nederlands en Princeleden met elkaar in het Nederlands kunnen praten over taal en cultuur. Het project wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.
 

Leer me de Vlaming en Vlaanderen kennen, want ik ben nieuw hier

Er zijn meer voorbeelden van samenwerking over de afdelingsmuren heen. Binnen het gewest West-Vlaanderen loopt er bijvoorbeeld op initiatief van de secretarissen NT&C een project waaraan alle afdelingen van het gewest meewerken. De focus van het project: 'nieuwkomers'.

Nieuwkomers hebben niet alleen de behoefte Nederlands te leren, maar willen ongetwijfeld ook de Vlaming en Vlaanderen beter leren kennen. Het zou een taak van de Orde van den Prince kunnen zijn hen daarbij te helpen. Op zoek naar het DNA van de Vlaming, of van Vlaanderen. Of nog: Leer me de Vlaming (of Vlaanderen) kennen, want ik ben nieuw hier.

Het is de bedoeling beweringen en stellingen te verzamelen die 'typisch voor de Vlamingen en Vlaanderen' zijn. Elke afdeling kiest er drie. Die worden doorgestuurd naar de NT&C-coördinator, die in overleg met de secretarissen NT&C twintig ingestuurde begrippen selecteert. Dan volgt er terugkoppeling naar de tien afdelingen: die schrijven over twee beweringen een korte tekst in een eenvoudig Nederlands dat door een nieuwkomer gemakkelijk begrepen kan worden.

Enkele van de beweringen/stellingen van de afdeling Westkwartier (op hun websitepagina staan er meer):

 • "De Vlaming is eerder gesloten, bedeesd, bescheiden, staat niet graag op de voorgrond."
 • "De kerktorenmentaliteit."
 • "Vlaanderen is het land van verenigingen."
 • "Vlamingen houden van koersen."
 • "De Mariakapelletjes."
 • "De Vlaming en zijn pint."
   

Tussen de Soep en de Patatten

Op de afdelingspagina van de afdeling Oostende staat over hetzelfde project het artikel "Tussen de Soep en de Patatten: Wat is nu typisch Vlaams?” Femke Simonis, secretaris NT&C, bevroeg de Oostendse leden om typische Vlaamse eigenaardigheden op te sommen. Het resultaat is te vinden op de afdelingspagina.

Aardig detail: in 1965 was de van origine Nederlandse Femke zelf een nieuwkomer, eerst in Brussel, later in Vlaanderen. Daarvoor had ze een jaar in Frankrijk gewoond, zodat een aantal Vlaamse gewoonten en het zogenaamd 'rijke, Bourgondische leven' haar al vertrouwd waren. In haar tekst beschrijft ze onderwerpen als:

 • Taalverschillen
 • Vlaanderen op zondag
 • Veldrijden
 • Strandbloemen als kusterfgoed
 • De Mechelse Beiaardschool
 • De Nieuwjaarsbrief
 • Na de uitvaart

De Nederlanders die willen weten wat hiermee in Vlaanderen bedoeld wordt en/of wat er zo Vlaams aan is, kunnen terecht bij de zeer lezenswaardige tekst van Femke. Wij schatten zomaar in dat niet veel Nederlanders de gewoonte - inmiddels officieel erkend als immaterieel erfgoed - kennen dat Vlaamse kinderen in de zomer van crèpepapier bloemen maken om die op het strand te verkopen aan andere kinderen in ruil voor schelpen…

Of het project al helemaal afgerond is, weten we niet. We hopen in ieder geval er meer van te horen! Zo’n gids voor nieuwkomers kan niet anders dan interessant zijn, ook voor Nederlanders en Vlamingen zelf.

 

 

De Euregio leest

Een laatste afdelingsoverstijgend project is 'De Euregio leest'. Er is in deze PrincEzine een apart artikel aan gewijd. De afdelingen van de Orde uit de Euregio organiseren al enkele jaren een schaduwverkiezing van een literatuurprijs voor jongeren in de Euregio. Het is niet alleen een grensoverschrijdend maar ook een taaloverschrijdend project. De ondertitel bij De Euregio leest spreekt boekdelen: "Alles wat de Euregio rond literatuur verbindt en in beweging brengt."
 

Tekst en samenstelling: Marianne van Scherpenzeel
Lid redactie PrincEzine