Diest

De Orde van den Prince in Diest werd gesticht in 1968 door Fernand Hermans. De afdeling Diest hecht in de geest van de Orde veel belang aan vriendschap en tolerantie en is ook actief begaan met de Nederlandse taal en cultuur. De activiteiten van de afdeling draaien dikwijls rond deze thema’s. Verschillende werkgroepen vertalen deze visie van de Orde in concrete acties.

Activiteiten

Statutaire algemene vergaderingen

De algemene vergaderingen vinden iedere derde donderdag van de maand plaats, behalve in juli en augustus. De algemene vergaderingen in Diest gaan afwisselend door in Hof te Rhode en in Kookstudio Asdonk. De bijeenkomsten in september (opening), januari (Nieuwjaarsviering) en juni (jaarafsluiting) hebben een speciaal karakter met een culturele inslag. Tijdens de maandelijkse vergaderingen (met partners) wordt vaak een voordracht met debat gehouden. De sprekers zijn meestal van buiten de afdeling maar ook de eigen leden komen aan bod. De onderwerpen sluiten in de mate van het mogelijke aan bij het gedachtengoed van de Orde van den Prince maar er worden ook thema’s behandeld in een bredere culturele context, of die in verband staan met de activiteiten van een lid. Elk lid draagt per beurtrol (klapper) een gedicht of tekst voor die hem of zij geraakt heeft en de moeite vindt om met de groep te delen. Er zijn ook minstens twee werkvergaderingen per jaar waarin actuele thema’s worden behandeld of waarin de werking van de afdeling wordt geëvalueerd.

Gewestdagen en Algemene Ledendagen

Alhoewel op deze vergaderingen alle leden worden uitgenodigd, is de praktijk dat de afdeling de nodige inspanningen levert voor de aanwezigheid van een verantwoorde delegatie. Vanzelfsprekend doen de bestuursleden een extra inspanning om aanwezig te zijn.

Werkgroepen

Werkgroep Neerlandistiek en OKAN

In de negentiger jaren kwam een zeer vruchtbare samenwerking tot stand met de Faculteit Letterkunde van de Palackého Universiteit in OLOMOUC - Tsjechië. Een honderdtal studenten ( linguïsten en economiestudenten ) bestudeert er de Nederlandse taal. In overleg met de Professoren en Docenten – in het bijzonder Willeken Engelbrecht en Milan Kriz - voorziet onze afdeling logistieke steun en huisvesting tijdens de stageperiodes van de Tsjechische studenten in Diest.

Vanaf 2019 wordt een stage Nederlands voor ex-OKAN studenten medegefinancierd door onze afdeling. De taalstage moet de leerlingen voorbereiden op de start van het nieuwe schooljaar en zo hun slaagkansen vergroten. Dit project, gedragen door de Stad Diest en de Scholengemeenschap van DIEST wordt getrokken door verschillende leden van de afdeling.

Werkgroep Amicitia

De werkgroep Amicitia neemt concrete initiatieven om de vriendschap en samenhorigheid binnen de afdeling te bevorderen. De activiteiten die met zorg worden uitgekozen worden erg gesmaakt door alle leden.

Werkgroep Engagement

De werkgroep engagement werkt aan de kwaliteit van het programma en maakt de link met de roeping van de Orde. Verder zijn ze begaan met het aanbrengen van nieuwe leden en de interactie, communicatie met verschillende leden (v.b. google gemeenschap).

Diest is een afdeling van Brabant-Oost

Bijeenkomst:
3e donderdag van de maand om 19.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
013/33.36.09
Adres:
Hof te Rhode
Rodestraat 7
3290 Diest
Bankrekening:
BE04 7340 0264 0631 Orde v.d. Prince, 3290 Diest
NT&C project:
Steun taalkamp voor OKAN-leerlingen, zomerkamp in Diest i.s.m. Katholieke Scholen Diest en vzw Intro
Stichtingsdag: 19-10-1968
Aantal leden: 33

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.