Presentatie bachelorproef door gewest Limburg over voorlezen, diversiteit en leesplezier

Het gewest Limburg wilde eind vorig jaar bijdragen aan de implementatie van innovatieve ideeën in het basisonderwijs en organiseerde in samenwerking met de stedelijke Bibliotheek Genk een avond waar de recent afgestudeerde leerkracht basisonderwijs Lore Koopmans haar inspirerende bachelorproef voorstelde. Haar scriptie ging over de vraag hoe een basisschool de leesvaardigheid kan bevorderen door het leesplezier te vergroten. De titel van haar presentatie was: 'Voorlezen én werken rond diversiteit, hoe integreer je dat als leerkracht optimaal in je lesaanpak?'

De bachelorproef van Lore is interessant voor een brede doelgroep van studenten, leerkrachten, taalcoördinatoren, directies en breder, docenten lerarenopleiding, ouders en grootouders. Het kan inspireren om jonge kinderen via leesplezier op interactieve wijze te leiden naar taal, cultuur, wetenschap en andere disciplines. Natuurlijk was de lezing ook interessant voor onze eigen leden, die op die manier op de hoogte én nauw betrokken konden blijven bij de (r)evoluties in didactische aanpak die een rol kunnen spelen in onderwijs. De lezing was daarnaast een manier om op een bescheiden manier als genootschap naar buiten te treden.

Vruchtbaar

In een helder gestructureerde voordracht legde Lore overtuigend uit hoe vruchtbaar het is om in het lesgebeuren uit te gaan van wat leerlingen bindt in hun diversiteit. Naarmate de uiteenzetting vorderde, werd hoe langer hoe meer duidelijk waarom het boek Hadden de Grieken al raketten? van wetenschapsjournalist Govert Schilling zich uitstekend leende als vertrekpunt. Vertrekkend vanuit de kracht van het boek, geschikt om uit voor te lezen of om zelf te lezen, rijzen spontaan linken naar de diverse thema’s die in het vijfde en zesde leerjaar aan bod (moeten) komen voor onze kinderen. Een uitgebreid gamma aan didactische werkvormen wordt hierbij gehanteerd. (Collega-leerkrachten kunnen online meerdere lessuggesties raadplegen die inspelen op de leerstof van de derde graad in het basisonderwijs én op diversiteit).

Nieuwsgierige vragen van enthousiaste aanwezigen kregen oprechte en realistische antwoorden. Onvermijdelijk leidden ze naar een debat over de druk van de eindtermen/leerdoelen versus implementatie van een innovatieve didactische aanpak. Op zijn minst een uitdaging!

Mieke Indesteege
Gewestcoördinator NT&C Limburg