Rapport taalbeleid en verengelsing Vlaamse universiteiten geschreven door Princeleden

In de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België verschijnt volgende maand een rapport over de taalsituatie aan de Vlaamse universiteiten. De hoofdauteurs zijn Godelieve Laureys en Kristiaan Versluys, beiden lid van de KVAB en beiden Princevrienden. Het Standpunt, met de titel Language Matters. Taalbeleid en Taalgebruik aan de Vlaamse universiteiten, zal tijdens een openbare zitting worden voorgesteld op 15 februari om 17.00 uur. Iedereen is welkom.
 

Door de explosieve toename van de internationalisering van onderzoek en onderwijs heeft het Engels de afgelopen decennia geleidelijk een plaats veroverd aan de Vlaamse universiteiten. Deze ontwikkeling zien we ook in de ons omringende landen. Door sommigen wordt gevreesd dat de opmars van het Engels een bedreiging vormt voor het Nederlands. Ze waarschuwen voor de 'verengelsing' van onze universiteiten. Anderen dringen juist aan op versoepelingen van de taalregelgeving. Zij zijn van mening dat het verwerven van meertalige competenties verrijkend is voor de studenten en hen betere kansen biedt op de arbeidsmarkt. 

Uitgespit

In het rapport worden alle aspecten van het taalvraagstuk ten gronde uitgespit. Er wordt op een genuanceerde en wetenschappelijk onderbouwde wijze stelling genomen ten aanzien van de problematiek. We gaan ook uitvoerig in op de situatie in Nederland, die door de 'tegenstanders' in Vlaanderen vaak wordt aangevoerd als een schrikvoorbeeld en juist als een aanlokkelijk perspectief door de 'voorstanders' van Engelstalige opleidingen.

En/en-verhaal

In het Standpunt wordt afstand genomen van polariserende stellingnamen. Er wordt duidelijk gemaakt dat het niet gaat over een of/of-, maar over een en/en-verhaal. Het rapport benadrukt de noodzaak van een doordacht en expliciet taalbeleid, waarbij de zorg voor het behoud en de verdere uitbouw van het Nederlands als academische taal gecombineerd wordt met de ambitie om via het Engels een krachtige stem te hebben in de internationale academische context.

Paneldebat

Tijdens de openbare voorstelling van het Standpunt wordt een paneldebat georganiseerd. Hieraan nemen deel:

  • Rector Rik Van de Walle (UGent)
  • Vicerector Peter Lievens (Internationaal Beleid en Interculturaliteit KULeuven)
  • Pieter Timmermans (gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen)
  • Professor Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse geschiedenis en cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Stefanie Mulder (studentenvertegenwoordiger VUB)
     

Wie belangstelling heeft om deze presentatie bij te wonen kan zich inschrijven via de website van de KVAB. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, registratie is noodzakelijk. Exemplaren van het Standpunt zijn verkrijgbaar tijdens het symposium.
 

U bent van harte uitgenodigd!

Praktisch:
15 februari 17.00-19.30
KVAB, Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, Brussel

 

Godelieve Laureys (president)
Kristiaan Versluys (lid Gent Princehof)