Oost-Nederland

Taal en cultuur verbindt ons

Het gewest Oost-Nederland is een van de twaalf gewesten van de Orde van den Prince.
Het omvat de zeven afdelingen gelegen in Gelderland , Twente en Utrecht .
Deze afdelingen werken regelmatig samen door middel van gezamelijke bijeenkomsten , uitwisseling van sprekers en ideeën, gezamelijke activiteiten en projecten , en wederzijdse bezoeken door individuele leden , vaak met hun partner .
Afstemming en overleg vindt plaats in de gewestraad , bestaande uit de zeven afdelingsvoorzitters , de gewestelijk NT&C-coördinator , de secretaris en de Gewestpresident (voorzitter).

Het gewest Oost-Nederland groepeert volgende afdelingen:

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

3e klassers van het Kandinsky College in Nijmegen (zij volgen allemaal (nog) het vak Duits) en van het Konrad Adenauer Gymnasium in Kleve (die het vak Nederlands volgen) en hun docenten ontmoeten elkaar op 17 mei in Nijmegen. 

van de afdelingen Apeldoorn , Arnhem , Nijmegen ,
Rijk van Nijmegen , 't Sticht , Twente /Achterhoek en Utrecht ,

en gezamelijk van twee of meer afdelingen.
INTERESSANTE INFO(11/02/2020)

met links naar   *  de website van Onze taal 
                               *  de literaire weblog  Tzum
                               *  de info-website over laaggeletterdheid
                               *  de website Taalhuis
                               *  de PricEzine