Oost-Nederland

Taal en cultuur verbindt ons

Het gewest Oost-Nederland is een van de twaalf gewesten van de Orde van den Prince.
Het omvat zeven afdelingen gelegen in Gelderland , Twente en Utrecht .
Deze afdelingen werken regelmatig samen door middel van gezamelijke bijeenkomsten , uitwisseling van sprekers en ideeën, gezamelijke activiteiten en projecten , en wederzijdse bezoeken door individuele leden , vaak met hun partner .
Afstemming en overleg vindt plaats in de gewestraad , bestaande uit de zeven afdelingsvoorzitters , de gewestelijk NT&C-coördinator , de secretaris en de Gewestpresident (voorzitter).

Het gewest Oost-Nederland groepeert volgende afdelingen:

Agenda: 

Terugblik: 

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.