Oost-Nederland

Taal en cultuur verbindt ons

Het gewest Oost-Nederland is een van de twaalf gewesten van de Orde van den Prince.
Het omvat de zeven afdelingen gelegen in Gelderland , Twente en Utrecht .
Deze afdelingen werken regelmatig samen door middel van gezamelijke bijeenkomsten , uitwisseling van sprekers en ideeën, gezamelijke activiteiten en projecten , en wederzijdse bezoeken door individuele leden , vaak met hun partner .
Afstemming en overleg vindt plaats in de gewestraad , bestaande uit de zeven afdelingsvoorzitters , de gewestelijk NT&C-coördinator , de secretaris en de Gewestpresident (voorzitter).

Het gewest Oost-Nederland groepeert volgende afdelingen:

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

van de afdelingen Apeldoorn , Arnhem , Nijmegen ,
Rijk van Nijmegen , 't Sticht , Twente /Achterhoek en Utrecht ,

en gezamelijk van twee of meer afdelingen.
INTERESSANTE INFO(11/02/2020)

met links naar   *  de website van Onze taal 
                               *  de literaire weblog  Tzum
                               *  de info-website over laaggeletterdheid
                               *  de website Taalhuis
                               *  de PricEzine