Bergen op Zoom

De afdeling Bergen op Zoom, opgericht op 15 juni 1973, heeft leden uit de gemeente Bergen op Zoom en omstreken. Tolerantia et amicitia vormen voor ons de onwrikbare basis en wij besteden zorg, tijd en aandacht aan het koesteren en uitdragen van de Nederlandse taal en cultuur in de meest brede zin van het woord. 

Bijeenkomsten

Wij kennen een redelijk stabiel ledental van boven de 20 en ontmoeten elkaar iedere eerste vrijdag van de maand.

De vergadering in de maand september is de Algemene Ledenvergadering. Deze is slechts toegankelijk voor leden. Partners van leden en eventuele genodigden kunnen daarna de (korte) voordacht van een van de leden bijwonen.

In de maanden oktober, december, februari, maart, april en mei bestaat het programma steeds uit een gezamenlijke maaltijd waarna een externe sprekereen lezing verzorgt. Plaats van bijeenkomst: Residentie Meilust in Bergen op Zoom

In november is er onze speciale gadenavond: een feestelijke, “aangeklede” bijeenkomst met  leden en partners op een andere locatie dan gebruikelijk tijdens welke nieuwe leden worden geïnstalleerd. In januari heffen we het glas op het nieuwe jaar tijdens de traditionele nieuwjaarsborrel bij een van de leden thuis.

In de maanden juni en juli organiseren we bijeenkomsten in meer informele sfeer en in augsustus kan men intekenen op het in groepsverband bezoeken van een museum.
 

Activiteiten in het kader van NT&C

Een viertal leden uit onze afdeling helpt vluchtelingen bij het leren van de Nederlandse taal. Iedere week worden deze lessen op woensdag gegeven.
Ook is er binnen de afdeling veel aandacht voor literatuur: er zijn twee actieve boekenclubs waarin de leden literaire werken analyseren, bespreken en becommentariëren.

Ledenwerving

Onze afdeling kent een eigen strategie op het gebied van ledenwerving. Daarmee proberen we recht te doen aan het respecteren van de privacy en de zorgvuldigheid bij het benaderen van beoogde nieuwe leden.

Bergen op Zoom is een afdeling van Schelde-Mark

Bijeenkomst:
eerste vrijdag van de maand om 20.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
0164-271850
Adres:
Serviceflat Residence Meilust
Bloemendaal 61
4614 CZ Bergen op Zoom
Bankrekening:
IBAN:NL42RABO0199334978 (t.n.v H.Wanmaker)
NT&C project:
Stichtingsdag: 15-06-1973
Aantal leden: 25

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.