Leuven

Leuven, eeuwenoud en springlevend.

Aan de oevers van de Dijle…. ligt Leuven, fiere Vlaamse, Brabantse universiteitsstad. Met haar bruisend cultureel, industrieel en academisch potentieel, niet onlogisch dat hier op 24 juni 1965 op initiatief van onder meer de latere rector van de KU Leuven, Pieter De Somer, de 12de afdeling van de Orde van den Prince werd opgericht.

Dat de afdeling Leuven behalve dynamiek ook tradities heeft mag blijken uit het feit dat we al meer dan 55 jaar onze bijeenkomsten telkens op de derde dinsdagavond van de maand houden. Ook nu nog. En dit sinds 1965 tot april 2019 in de voor vele alumni van de KU Leuven vertrouwde Salons Georges. Maar aan alles komt een eind, ook aan Salons Georges, we waren zowat hun laatste klant. Trouw als we zijn, tot de sluiting.
Om de band met Leuven en zijn Alma Mater te behouden vinden voortaan onze bijeenkomsten plaats in de Facultyclub in het Groot Begijnhof.

Onze afdeling heeft een veertigtal actieve leden vanuit diverse disciplines. Mannen en vrouwen, weliswaar nog niet het ideale genderevenwicht, maar ook zonder quota toch goed op weg. We vinden het belangrijk dat onze leden zich jong voelen, actief participeren en genieten van de ontspannen amicale sfeer. Kortom zich welkom voelen. Dit alles rond een goed verzorgde tafel.

Binnen de huidige pluralistische leefwereld geloven wij dat het adagium van de Orde van den Prince, amicitia et tolerantia, een inspiratiebron is om, samen met de door ons uitgenodigde sprekers, te komen tot boeiende en inspirerende gesprekken. Onze maatschappelijke betrokkenheid als burger, vertrekkend vanuit de Nederlandse Taal en Cultuur is de rode draad. In dat kader steunt onze afdeling ook de afdeling Nederlands van de universiteit in Barcelona en zijn er afspraken om Leuvense initiatieven rond Laagggeletterdheid te ondersteunen.

Nieuwe leden zijn welkom. Verjonging, vooral op vlak van geest en gemoed, is nodig om relevant te zijn en te blijven. Zonder dat leeftijd een te bepalende factor hoeft te zijn. Geen grootschalige acties, maar liever druppelsgewijs. Twee leden introduceren de kandidaat leden en staan ze ook bij zodat ze zich makkelijk thuis voelen bij ons. De partners van onze leden zijn van harte welkom op onze bijeenkomsten.

Jaarlijks zijn er een tiental bijeenkomsten. Daarnaast worden onze leden uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het Gewest en aan de jaarlijkse Dagen van den Prince.

Onze afdeling opteert voor een all-in formule. De leden betalen een vaste prijs van 550€ per jaar voor de 10 activiteiten, waarin naast een bijdrage aan het nationaal secretariaat, verzekering, ook de bijdragen voor de sprekers en de maaltijden inbegrepen zijn. Partners betalen bij aanwezigheid enkel voor de maaltijd.

 

Welkom,

Walter Luyten, voorzitter.

Leuven is een afdeling van Brabant-Oost

Bijeenkomst:
derde dinsdag van de maand om 19.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
016/32.95.00
Adres:
Faculty Club
Groot Begijnhof 14
3000 Leuven
Telefoon:
GSM: 0495/598.029 (voorz. )
E-mail:
Bankrekening:
IBAN:BE57 7343 4911 5335 - BIC: KREDBEBB Orde van den Prince, Leuven
NT&C project:
Steun Triëste
Stichtingsdag: 24-06-1965
Aantal leden: 39

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.