Kennemerland

Elly de Waard,  Zeereep (2009):

Ruigte. Stuifduinen

Zand schuurt de  huid

en striemt de ogen

Gesel  van  wind    en  slijpsel

van kristallen  grond

                          

De afdeling Kennemerland is een club cultuurliefhebbers. Van literatuur tot glaskunst, van Willem van Oranje tot “Trou moet Blycken”, de voormalige plaatselijke Rederijkerskamer.

Wij komen bij elkaar op een plek, kenmerkend voor de streek; tegen de duinen aan ligt restaurant Kraantje Lek op een plek die al sinds 1542 als pleisterplaats dienst doet.

Kraantje Lek is voor iedere geboren en getogen Kennemerlander een plek met jeugdherinneringen, met zijn holle boom waar je ín kon kruipen en zijn Blinkert (het eerste te nemen duin in een kinderleven), waar je je benen voorbij kon hollen.

Geïnspireerd door de plek bespreken wij maandelijks een inspirerend boek, de grafische vormgeving als kunstvorm of reisgedichten door de eeuwen heen.

Kennemerland is een afdeling van Holland

Bijeenkomst:
vierde dinsdag van de maand
Bijeenkomsttelefoon:
023-5241266
Adres:
Restaurant Kraantje-Lek
Duinlustweg 22
2051 AB Overveen
Bankrekening:
NL18 RABO 0306 3694 78 t.n.v. Orde van den Prince afd. Kennemerland
NT&C project:
Ondersteuning Internationale Schakelklas Haarlem
Stichtingsdag: 20-05-1995
Aantal leden: 18

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.