De sluiting van een ambachtelijke kaasmakerij in Noordoost-Groningen

Marijn den Hartogh is lid van de afdeling Eems-Dollard en heeft in Meedhuizen met haar man een zuivelboerderij. Er wordt kaas gemaakt, maar daar moeten Marijn en haar man Jan mee stoppen. Het was de aanleiding voor een confronterende excursie van de afdelingen Eems-Dollard, Hondsrug en Zwolle naar de boerderij. En naar plattelandscultuur.

Gastheer Jan Den Hartogh (op de foto met pet) schetste tijdens het bezoek op inlevende wijze een beeld van het hedendaagse boerenbedrijf in het algemeen en van hun eigen zuivelboerderij in het bijzonder. Naast het genoegzaam bekende boerenhandwerk zoals koeien melken, stallen schoonmaken en kaas maken, moet er ook steeds meer aandacht gaan naar technologische, administratief-economische en juridisch-boekhoudkundige aspecten als gevolg van nieuwe regelgeving en wettelijke bepalingen.

 

 

Werk

Intussen gaat het werk op de zuivelboerderij natuurlijk gewoon door. Dit werk draaide bedrijfsmatig op twee onderdelen: de melkveestapel en de kaasmakerij. De melkveestapel houdt de familie nog even aan, maar achter de kaasmakerij wordt nu een punt gezet. Jan slaagde er met zijn bevlogen presentatie in om aan de bezoekers over te brengen dat, naast alle dagelijkse hectiek, dit werk ook heel uitdagend is én veel voldoening geeft.

 

Levende wezens

Koeien zijn namelijk, zo legde Jan uit, niet alleen maar melkproductiemachines. Het zijn ook levende wezens met een eigen karakter. Jan kent ze bij hun naam. Het zijn dieren waarvoor hij in de kalverentijd met liefde elke dag rond middernacht een uurtje in de stallen bivakkeert om zo nodig in te kunnen grijpen bij stroeve geboortes. Daarnaast is ook het maken van kaas veel intensiever dan wellicht gedacht, ondanks alle nieuwe technologische vernieuwingen.

Cultuur

In feite trakteerde Jan zijn gehoor ook op cultuur. Agrarische cultuur in plaats van poëtische, maar - cultuur. En hoezeer beide vormen ook verschillen qua eigen culturele gebruiken, ze vertegenwoordigen allebei een eigen aspect van ons cultureel erfgoed. Beide dragen zodoende bij aan dat erfgoed. Iets om trots op te zijn, hoe klein of groot ook.

 

Gezellig

Het was niet alleen een heel illustratieve en instructieve excursie, het was vooral ook een gezéllige dag. Uiteraard met, om te proeven, kaas van 'eigen fabriek', net als het huisgemaakte appelgebak trouwens (van fruit uit eigen tuin - uiteraard). En met als passende afsluiting 's avonds een gezamenlijke maaltijd. Dat dan met een kleiner aantal bezoekers dan overdag, want veel van de deelnemers rijden liever niet meer na zonsondergang.

Afdeling Eems-Dollard

 

Meer foto's van de excursie zijn te bewonderen op de webpagina van de afdeling Eems-Dollard.

 

Terug naar de PrincEzine (op de website)? Klik hier.