Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Het gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen kent een lange geschiedenis. Zijn ontstaan gaat terug tot de prille beginjaren van de Orde van den Prince. Oorspronkelijk was het gewest beperkt tot Oost-Vlaanderen, maar in 1989 werd dit uitgebreid naar Oost- en Zeeuws-Vlaanderen. Het gewest werkt dus intrinsiek grensoverschrijdend.

Het gewest telt onder haar afdelingen de tweede binnen de Orde opgerichte afdeling. De meeste andere afdelingen van het gewest kunnen terugblikken op een jarenlange bijzonder bloeiende werking. Het totaal aantal leden van alle afdelingen van het gewest samen ligt voor het ogenblik in de buurt van 450.

De laatste jaren ontwikkelde het gewest veel initiatieven die op een zeer ruime belangstelling konden rekenen. Zo was er in 2015 de organisatie van de Algemene Ledendag (Dagen van den Prince) met ongeveer 670 deelnemers. Het gewest was in 2016 medeorganisator van het eerste kortfilmfestival in Sas van Gent. Dit festival kon 700 belangstellenden verwelkomen. Verder was er in 2018 een gewestdag in Hulst met een zeer gewaardeed luik poëzie en een gesmaakt concert. Het gewest maakte het ook mogelijk dat een gedenkplaat werd aangebracht op de gevel van het stadhuis van Hulst als aandenken aan de Vlaamse vluchtelingen naar Nederland tijdens de eerste wereldoorlog. In het kader van de herdenking 200 jaar Willem I schonk het gewest een borstbeeld van Willem I aan de Universiteit van Gent. Dit beeld kreeg een prominenten plaats in de aula. Tenslotte werd in 2019 een geslaagde gewestdag georganiseerd in Oudenaarde met als thema ”Vlaanderen en Nederland – eenheid in verscheidenheid”.

Nederlandse Taal en Cultuur is een belangrijk aandachtspunt van het gewest en zijn afdelingen. Vele afdelingen zijn heel actief op dit vlak en zetten hier sterk op in. Laaggeletterdheid en Nederlands voor anderstalige nieuwkomers genieten extra aandacht. Daar waar dit kan ondersteunt het gewest de afdelingen bij het realiseren van hun projecten. Uitwisseling van ervaring op dit vlak en waar mogelijk samenwerking tussen de afdelingen vormt eveneens een speerpunt in het beleid van het gewest.

Voor meer informatie contacteer het secretariaat van het gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen: verdonckwilly@telenet.be

 

 

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Woensdag 30 september 2020 lanceerden de Vakgroep Taalkunde – Nederlands van de UGent (Jacques Van Keymeulen) samen met het Instituut voor de Nederlandse Taal (Frieda Steurs) het online dialectportaal Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten.