Land van Waas en Dendermonde I

Onze afdeling komt één keer per maand samen. Meestal gebeurt dit op de 3e donderdag van de maand. We genieten samen van een maaltijd en nodigen een spreker uit of één van de leden houdt een lezing. De onderwerpen zijn zeer divers. In onze afdeling interpreteren we Nederlandse taal en cultuur zeer ruim. Ook maatschappelijke of sociale thema’s komen vaak aan bod. Wie een kijkje neemt in ons programma van het volgend werkjaar merkt onmiddellijk deze verscheidenheid op.

Onze afdeling werd opgericht in 1963 en telt momenteel 37 leden en 4 kandidaat-leden. We besteden veel aandacht aan de samenstelling van de afdeling : geografische spreiding, evenwicht man – vrouw, uiteenlopende beroepen.

We steunen 3 projecten die gericht zijn op taal :
- 2 studenten Nederlands van de universiteit van Belgrado volgen een zomercursus Nederlands in Leuven;
- poëzie : Armand Van Asscheprijs in Sint-Niklaas;
- Voorleestoer.

Nieuwe mensen zijn hartelijk welkom om onze afdeling te versterken. Vooraleer lid te worden, komen zij enkele keren naar de bijeenkomsten om zich op die manier thuis te voelen in de afdeling. Zij worden begeleid door een peter of meter.

Een oud herenhuis in het centrum van Sint-Niklaas is de vaste stek voor onze bijeenkomsten : Huyse Sorgvliet, Kleine Peperstraat 17. Als lidgeld betalen we jaarlijks € 390. Deze som bevat, naast de bijdragen voor de werkingskosten van het centraal bestuur van de Orde, van het gewest en van de afdeling, ook de kosten van de 10 bijeenkomsten (maaltijden inbegrepen).

Land van Waas en Dendermonde I is een afdeling van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Bijeenkomst:
derde donderdag van de maand om 19.30 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
03/776.15.72
Adres:
Huyse Sorgvliet
Kleine Peperstraat 17
9100 Sint-Niklaas
Bankrekening:
BE84 7340 7760 5059
NT&C project:
Steun studenten Belgrado zomercursus Armand Van Asscheprijs St-Niklaas Voorleestoer Stad St-Niklaas
Stichtingsdag: 24-05-1963
Aantal leden: 32

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.