Heerlijkheid Beveren

De afdeling Heerlijkheid Beveren werd gesticht in 1994.

De leden van de afdeling komen elke maand bij elkaar voor een lezing over een onderwerp dat te maken heeft met (Nederlandse) taal en cultuur. Wij doen dit om meer kennis en inzicht te verwerven over uiteenlopende onderwerpen zoals architectuur, geschiedenis, muziek, literatuur, zingeving, socio-culturele ontwikkelingen en maatschappelijke themas.

Maar af en toe nodigen we ook sprekers die ons hun inzichten presenteren in themas die verder gaan dan Nederlandse taal en cultuur maar wel belangrijke thema’s in onze samenleving, zoals de toekomst van Europa en zijn instellingen, klimaatsopwarming en toekomst van de energie bevoorrading. In 2019 nodigden we bv ook imam Khalid Benhaddou uit, een Gentse imam die ijvert voor ee monderne, Europese isalam, die de westerse waarden wil verzoenen met de Koran.

De afdeling is divers van samenstelling. Mannen en vrouwen met verantwoordelijke functies in uiteenlopende, meestal creatieve, medische en vrije beroepen discussiëren naar aanleiding van een uiteenzetting door een (gast-)spreker over hun gemeenschappelijke interesses. We zijn een apolotiek gezelschap maar verwelkomen leden van alle politieke strekkingen. Belangrijk eigenschappen van kandidaat leden voor onze afdeling is dat ze open te staan voor de mening van anderen en naar elkaar te willen luisteren. Verder verwachten we van leden een interesse in Nederlandse taal, cultuur en brede maatschappelijke themas.

Met onze afdeling steunen we enkele projecten die gericht zijn op taalverwerving en taalbeheersing. De laatste jaren heeft onze afdeling de Okan Klassen in Sint-Niklaas en Beveren gesteund.

De afdeling komt een keer per maand samen op de 2de dinsdag van de maand. Onze afdelingsbijeenkomsten hebben niet alleen een serieus karakter. Bij onze samenkomsten starten we met aperitief en een eenvoudige maaltijd wat zorgt voor een losse sfeer in de afdeling. Na de maaltijd volgt dan de presentatie van onze gastspreker. Na de presentatie voorzien we steeds tijd voor vragen.

Formeel word je lid van de Orde van den Prince op uitnodiging. In de praktijk zien we nieuwe mensen met interesse in taal en cultuur onze afdeling graag versterken. Het lidmaatschap vergt een contributie van 150 euro per jaar, plus de kosten van de maandelijkse maaltijd. Nieuwe leden bezoeken enkele bijeenkomsten alvorens te besluiten om definitief lid te worden. Zij worden zo lang als ze willen, begeleid door de zittende leden die hen hebben voorgesteld.

 

Heerlijkheid Beveren is een afdeling van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Bijeenkomst:
tweede dinsdag van de maand om 19.30 u.
Bijeenkomsttelefoon:
+32-496/59.82.12
Adres:
Koetshuis Cortewalle
Domein Cortewalle
9120 Beveren-Waas
E-mail:
Bankrekening:
BE51 4153 2866 0162
NT&C project:
lokale OKAN klassen
Stichtingsdag: 12-02-1994
Aantal leden: 18

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Over de link tussen Beveren en de Antwerpse haven.

Vrank en Vrij(26/11/2020)

Dit is een herziene versie van de inleiding bij een lezing die ik vorig jaar gaf over de vervlaamsing van het openbaar leven in Vlaanderen. Ik beschreef erin de langzame en moeizame tocht om het Nederlands ingang te doen vinden als officiële taal in bestuur, gerecht, leger, onderwijs.