Hulst

23 oktober 1970: oprichting van de afdeling Hulst - (Zeeuws)-Vlaanderen. De afdeling heeft een rijke geschiedenis. Zo is het de tweede afdeling van de Orde van den Prince in Nederland en de derde afdeling buiten Vlaanderen.

De doelstellingen van de Orde zijn verwoord in de Keure die in 2019 is gemoderniseerd.

De afdeling Hulst - (Zeeuws)-Vlaanderen komt bij elkaar iedere derde maandag van de maand (minus de zomermaanden) in de Reynaertstad. Leden van de afdeling participeren in diverse cultureel-literaire en multimediale projecten. Die lopen uiteen van o.a. filmprojecten, (historische) boekpublicaties tot en met gedichtenbundels. Reguliere bijeenkomsten worden afgewisseld met excursies (met name in Vlaanderen) en voorstellingen die in het teken staan van de Nederlandse taal en cultuur.

De afdeling Hulst - (Zeeuws) -Vlaanderen presenteert de circa 40 leden een rijk palet aan uiteenlopende activiteiten die een duidelijke cultureel-sociale meerwaarde hebben voor de grensregio.

Sinds 2018 is de afdeling gejumeleerd met de afdeling Heerlen. In het najaar van 2017 hebben de twee afdelingen een bezoek gebracht aan Georgië waar de afdeling Heerlen in Tbilisi een leerstoel Neerlandistiek steunt. Jaarlijks brengen de twee afdelingen een bezoek aan elkaar. In 2020 verwelkomt de afdeling Hulst de leden van de afdeling Heerlen in Zeeuws-Vlaanderen.

De afdeling informeert leden en belangstellenden o.a. via twitter (@OvdpHulst en @OvdPTaalCultuur) en via Facebook (@ovdp.hulst  en @OvdPNederlandseTaalenCultuur)

 

Hulst is een afdeling van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Bijeenkomst:
derde maandag van de maand19.30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
0031-6.43.52.36.50
Adres:
'Koning van Engeland'
Overdamstraat 4
4561 AH Hulst
Telefoon:
0031-114.36.13.03
E-mail:
Bankrekening:
Rabobank NL70 RABO 0150732430
NT&C project:
NT&C project 2024: Elke dinsdag, leesproject met mindertaalvaardigen en/of laaggeletterden tot bevordering van Taal- en Leesvaardigheid. NT&C project 2025: Causerie met jonge dichters en schrijvers gedurende de Poëzieweek 2025.
Stichtingsdag: 23-10-1970
Aantal leden: 43

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Beeld je even in: Je bent een anderstalige tiener en je wil jouw Nederlands wat bijschaven door een spannend boek te lezen. Je dwaalt tussen de rekken van de bibliotheek, maar het enige wat je vindt zijn boeken over draken, prinsessen en sprekende dieren. Wat nu?
Dit is de realiteit waarin steeds meer anderstalige jongeren zich bevinden. Ze voelen zich gedemotiveerd om te lezen in het Nederlands omdat de verhalen op hun niveau te kinderachtig zijn en hen niet interesseren. Daarom ontwikkelden Thibaut Duthois, Robbe Pessemier en Nikolaas Mergan uit Vlaanderen een handboek literatuur: Overhaald. Want, zo menen zij: Het bevorderen van lezen en leesplezier gaan hand in hand.
Het literatuurhandboek bestaat uit 15 korte verhalen waaraan telkens een kant-en-klaar didactisch luik gekoppeld is op drie verschillende niveaus.

Verlies jezelf
Overhaald wil leerlingen uit het beroepsonderwijs of met een anderstalige achtergrond aan het lezen krijgen. Want je kúnt jezelf echt verliezen in verhalen en boeken: Het handboek, dat in eerste instantie een scriptie was voor een bachelorstudie, maar inmiddels een eigen leven is gaan leiden, staat vol literaire teksten die de interesse van leerlingen zal opwekken. Maar ook willen de makers dat de leefomgeving van deze leerlingen in hen gaat geloven. ‘We hebben tijdens de onderzoeksfase van onze bachelorproef namelijk veel gehoord dat deze doelgroep niet zou willen lezen of dit niet zou kunnen. Uit onderzoek bij de leerlingen bleek echter dat zij wél graag lazen maar dat er onvoldoende taalmateriaal bestond op hun niveau,’ aldus het team Overhaald.

Een steuntje in de rug voor lezers van deze pagina.

 

Dichter Ingmar Heytze vliegt mee met vogels en zwemt mee met vissen in zijn gedicht 'Vogels, Vissen':

Op de website van De Lage Landen staat een interessant betoog over de toekomst van de Nederlandse universiteiten. Volgens filosoof Ad Verbrugge (geboren in Terneuzen) gaat het niet goed met de universiteiten in Nederland. Ze verzaken, volgens hem, hun belangrijkste taak: de zorg voor de intellectuele ontwikkeling van het land. Met dank aan de redactie van de Lage Landen kunt u via bijgesloten pdf het integrale interview lezen met Ad Verbrugge.

Poëzie en Taal(26/02/2020)

Gedicht van de maand: Tijd en expertise (Lieke Marsman)