Hulst

23 oktober 1970: oprichting van de afdeling Hulst - (Zeeuws)-Vlaanderen. De afdeling heeft een rijke geschiedenis. Zo is het de tweede afdeling van de Orde van den Prince in Nederland en de derde afdeling buiten Vlaanderen.

De doelstellingen van de Orde zijn verwoord in de Keure die in 2019 is gemoderniseerd.

De afdeling Hulst - (Zeeuws)-Vlaanderen komt bij elkaar iedere derde maandag van de maand (minus de zomermaanden) in de Reynaertstad. Leden van de afdeling participeren in diverse cultureel-literaire en multimediale projecten. Die lopen uiteen van o.a. filmprojecten, (historische) boekpublicaties tot en met gedichtenbundels. Reguliere bijeenkomsten worden afgewisseld met excursies (met name in Vlaanderen) en voorstellingen die in het teken staan van de Nederlandse taal en cultuur.

De afdeling Hulst - (Zeeuws) -Vlaanderen presenteert de circa 40 leden een rijk palet aan uiteenlopende activiteiten die een duidelijke cultureel-sociale meerwaarde hebben voor de grensregio.

Sinds 2018 is de afdeling gejumeleerd met de afdeling Heerlen. In het najaar van 2017 hebben de twee afdelingen een bezoek gebracht aan Georgië waar de afdeling Heerlen in Tbilisi een leerstoel Neerlandistiek steunt. Jaarlijks brengen de twee afdelingen een bezoek aan elkaar. In 2020 verwelkomt de afdeling Hulst de leden van de afdeling Heerlen in Zeeuws-Vlaanderen.

De afdeling informeert leden en belangstellenden o.a. via twitter (@OvdpHulst en @OvdPTaalCultuur) en via Facebook (@ovdp.hulst  en @OvdPNederlandseTaalenCultuur)

 

Hulst is een afdeling van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Bijeenkomst:
derde maandag van de maand19.30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
0031-6.43.52.36.50
Adres:
'Koning van Engeland'
Overdamstraat 4
4561 AH Hulst
Telefoon:
0031-114.36.13.03
E-mail:
Bankrekening:
Rabobank NL70 RABO 0150732430
NT&C project:
NT&C project 2024: Elke dinsdag, leesproject met mindertaalvaardigen en/of laaggeletterden tot bevordering van Taal- en Leesvaardigheid. NT&C project 2025: Causerie met jonge dichters en schrijvers gedurende de Poëzieweek 2025.
Stichtingsdag: 23-10-1970
Aantal leden: 43

Agenda: 

2024 19 apr

Kanunnik en kunsthistoricus Ludo Collin neemt u -via YouTube (knop live en daarna OvdPHulst intoetsen) vrijdagavond 19 april (2024) om circa 21.00 uur mee naar het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal Gent. Een presentatie die mogelijk wordt gemaakt door de OvdP-afdeling Gent Willem 1 in samenspraak met de afdeling Hulst.

Terugblik: 

2022 22 okt

Grenze(n)loos Zeeuws-Vlaanderen is het kernthema waar omheen het uitgestelde jubileumprogramma (‘50+2’) van één van de oudste OvdP-afdelingen van Nederland zich sfeervol ontvouwt. Dat grenze(n)loze weerspiegelt zich tevens in het ledenbestand van deze afdeling. “Een kwart van de leden heeft de Belgische nationaliteit”, signaleert voorzitter Guido Totté. “Natuurlijk zijn er cultuurverschillen, maar deze vormen binnen het kader van Amicitia en Tolerantie geen probleem. Integendeel, zij betekenen een verrijking en bieden een platform om voortdurend van elkaar te leren en om ervaringen uit te wisselen.” Een grensregio, zo memoreert Godelieve Laureys (president van de OvdP), in haar bijdrage die “fungeert als een biotoop waar maatschappelijke en culturele verschillen gedijen en versmelten tot vernieuwende patronen” 

 

2021 12 apr

De werken van scheepsarts J.J. Slauerhoff zijn in het jubileumsjaar 2021 als een blauwe draad verweven in de tweede internet-uitzending (12 april 2021) van  de afdeling Hulst (Zeeuws-Vlaanderen). Meer dan 2000 geinteresseerden konden o.a. genieten van de muzikale bijdrage van Eléonor en Gerry de Mol. Zij hebben een aantal gedichten van deze dichter/auteur uit het interbellum muzikaal vertaald en zijn repertoire via de nieuwe CD ‘Geen Zorgen voor Morgen’, mede met steun van Poeziecentrum Gent en de Vlaamse Unesco Commissie, voor een nieuw publiek toegankelijk gemaakt. 

Nieuws: 

#2024(03/01/2024)

Gedicht mevrouw Nelly Maes #2024

De vzw Willem I organiseert, in samenwerking met het #ANV en met steun van Marnixring en Orde van den Prince,  woensdagmiddag 15 februari 2023 een colloquium over ‘Grens overstijgend onderwijs in de regio van North Sea Port’. 
Plaats: Havenhuis, Graslei, Gent. 

 “Als je ouder wordt, dan besef je dat alle gevoelens op de boot van het Leven gepaard gaan met hoogten en laagten en zeer tijdsgebonden zijn, maar ook dat alleen het ouder worden en het voorbij gaan van de tijd uiteindelijk de waarde van échte en héchte vriendschap doen inzien en doen  koesteren”.

De afdeling Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) van de Orde van den Prince viert zaterdag 22 oktober in de Sint-Willibrordus-Basiliek haar “50 jaar +2” jubileum. Twee jaar na de corona-pandemie is het mogelijk om het gouden-jubileum van een van de oudste afdelingen van het culturele genootschap te organiseren waarbij o.a. een aantal sprekers de dynamische “grenze(n)loze” mogelijkheden van deze euregio invullen.