Onderwijs over de grens

Interregionale samenwerking voor scholen

De vzw Willem I organiseert, in samenwerking met het #ANV en met steun van Marnixring en Orde van den Prince,  woensdagmiddag 15 februari 2023 een colloquium over ‘Grens overstijgend onderwijs in de regio van North Sea Port’. 
Plaats: Havenhuis, Graslei, Gent. 

Voordrachten worden digitaal direct gedeeld (streaming) via o.a. Facebookpagina OvdPHulst en twitter @OvdPHulst

De vzw Willem I wil de samenwerking bevorderen tussen Nederland en #Vlaanderen in het bijzonder in de regio van North Sea Port (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland). Dit met een duidelijke knipoog naar Willem I, koning van de Verenigde Nederlanden (1815 – 1830). Hij bevorderde niet alleen de industriële ontwikkeling (o.a. textiel-industrie en de aanleg van het kanaal Gent- Terneuzen) maar ook het onderwijs o.a. de oprichting van de Universiteit van Gent en de Normaalscholen. 

North Sea Port is een duidelijk voorbeeld van succesvolle interregionale samenwerking met een mondiale uitstraling. Een inspiratiebron om ook de interregionale samenwerking op het gebied van onderwijs nog duidelijker vorm en inhoud te geven. Een eerste stap is dit colloquium: wat zijn de concrete uitdagingen, obstakels en nieuwe mogelijkheden.
Daan Schalck, CEO van North Sea Port, schetst op woensdagmiddag 15 februari de uitdagingen (en oplossingen) waarvoor zijn organisatie bij aanvang is geplaatst en hoe dit grootschalige project uiteindelijk is gerealiseerd. Ook: wat zijn de leerlessen voor het onderwijsveld in #Nederland en Vlaanderen. Twee onderwijsexperts komen aan het woord (uit Nederland en Vlaanderen). Een ‘reflectiepanel’ van vier Vlamingen en vier Nederlanders reflecteert op de bevindingen. Moderator is Axel Buyse. De aanwezigen worden ook uitgenodigd om hun ervaringen te delen. 

De conclusies van dit colloquium vormen mede het fundament om het interregionale project ‘Grens overstijgend onderwijs in de regio van North Sea Port’ verder te ontwikkelen.