Digitale uitzending Gent Willem 1 - Lam Gods en de kunstschatten van de St Baafskathedraal in Gent

Beschrijving
Lam Gods en de kunstschatten in Sint-Baafskathedraal

Ludo Collin neemt u digitaal mee in zijn boeiend verhaal over de betekenis, de geschiedenis en de restauratie van het veelluik van het Lam Gods, dat tot het werelderfgoed behoort. Tevens belicht hij ook andere kunstobjecten van de Sint-Baafskathedraal.

Het werk van de gebroeders Van Eyck heeft een bewogen geschiedenis. De panelen zijn ooit uit elkaar gehaald, illegaal verkocht, vervalst, gesmokkeld, gegijzeld, gecensureerd door overschildering, verborgen gehouden, bedreigd door beeldenstormers en losgeldeisers, aangewend als een diplomatiek wapen, ontvreemd, overlangs doorgezaagd, gered door Australische dubbelagenten en dertien maal gestolen.

Het krijgt in 1919 -met het Verdrag van Versailles- zijn definitieve plaats terug in de Sint-Baafskathedraal, nadat onderdelen ervan meer dan een eeuw lang in Duitsland verbleven. De Amerikaanse kunsthistoricus Noah Charney omschrijft het altaarstuk als het meest gestolen kunstwerk in de geschiedenis. Het was het voorwerp van dertien misdaden gedurende zes eeuwen. Het altaarstuk behoort tot de hoogtepunten van de Europese schilderkunst.
Vanaf oktober 2012 ondergaat het werk vijf jaar lang een ingrijpende restauratie. De restauraties zijn hervat in 2018, omdat 2020 in België het Van Eyck-jaar is. Sinds 2 mei 2023 worden de bovenste panelen van het geopende Lam Gods-altaarstuk gerestaureerd in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.

Het betreft de derde en laatste fase van de grootscheepse conservatie-restauratiecampagne van het Lam Gods door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Fase 3 zal vermoedelijk in het voorjaar van 2026 zijn voltooid.

Ludo Collin zelf heeft een rijke achtergrond in zowel religie als kunstgeschiedenis. Zijn bijdragen aan het culturele erfgoed van Gent zijn van onschatbare waarde.

Ludo Collin is baccalaureus in de theologie en licentiaat (master) Moderne Geschiedenis. Hij is tevens titulair Kanunnik, Kanselier van het Bisdom Gent en bisschoppelijk gedelegeerde voor Cultuur. Namens het Sint-Baafskapittel is hij woordvoerder met betrekking tot het Lam Gods. Als Rector speelt hij een belangrijke rol in het beheer van de historische Sint-Baafskathedraal.
Hij is voorzitter van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (Leuven) en van de vzw Begijnhof O-L-Vrouw ter Hoyen (Gent). Hij is (mede)auteur van verschillende publicaties. Maar vooral is hij de drijvende kracht achter de restauratie van het Lam Gods en van de realisatie van het bezoekerscentrum in de crypte van de Sint-Baafskathedraal.

Een activiteit van
Praktisch
Type activiteit: 
Voordracht
Plaats: 
Gent
Wanneer: 
vrijdag, 19 april, 2024 - 21:00