Afdeling Londen

VOORSTELLING Afdeling London

De Afdeling London is opgericht in juli 1989.  We hebben zopas ons 30-jarig jubileum feestelijk gevierd in aanwezigheid van onze President en onze aftredende en aantredende Presidenten van het Gewest Buitenland.

Momenteel hebben we in onze Afdeling London 21 leden, dames en heren, iets meer Vlamingen dan Nederlanders.  We komen samen elke derde donderdag van de oneven maanden voor een gezellig diner in een sfeervol restaurant in Chelsea, London.  Er wordt dan gesproken over de werking en andere zaken van inwendige orde van onze Afdeling maar daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de actualiteit, die hier recentelijk toch zeer snel en onvoorspelbaar evolueert.  De Brexit was trouwens onlangs nog het voorwerp van een zeer interessante uiteenzetting door de Reverend Canon Paul Wright, Sub-Dean van Her Majesty's Chapels Royal tijdens een van onze bijeenkomsten.  Voor elke vergadering wordt er trouwens een spreker of lezing georganiseerd.

Praktisch trachten we ook een link op te bouwen, in en rond London, maar ook in ons thuisland, met de Nederlandse en Vlaamse gemeenschap om zo mogelijke projecten te ondersteunen in verband met onze taal en cultuur :  de Ambassades, de Nederlandse Kerk in London, de Nederlands/Vlaamse scholen en verenigingen, de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, Vlamingen in de Wereld,... 

Dank zij een van onze kandidaat leden kon onze Afdeling uitzonderlijk een geleid bezoek brengen aan de Royal Military Academy in Sandhurst.  Een ander kandidaat lid werkt als curator bij de Ashmolean Museum aan de Universiteit van Oxford en heeft ons ingewijd in de Nederlandse en Vlaamse collecties waarvoor zij daar verantwoordelijk is.  Als laatste verwijs ik graag naar Patrick van der Vorst, momenteel bekend van het programma 'Stukken van Mensen', maar ook gewezen Directeur bij Sotheby's London, die met zijn online website 'Value my Stuff' de BBC's Dragons Den heeft gewonnen.  We hadden het uitzonderlijk genoegen hem als gastspreker bij onze Afdeling te mogen verwelkomen.  

Dit is slechts een kleine greep uit de lange lijst van lezingen, sprekers en projecten die wij met onze Afdeling London reeds hebben kunnen organiseren en die ook nog op onze ‘to do – list’ staan voor het volgend seizoen

Nieuwe leden komen meestel spontaan uit een wederzijdse interesse.  Uiteraard staan de taal en cultuur en ook de verdraagzaamheid en vriendschap hierbij centraal.  Kandidaat leden worden een aantal keer uitgenodigd op onze vergaderingen, waarop dan meestal een nieuw lidmaatschap ontstaat.  De peter en de meter 'ontfermen' zich over het nieuw lid en bij de ondertekening van de Keure wordt het lidmaatschap officieel.   We merken momenteel een verjonging van ons gezelschap.

Onze leden hebben een zeer uiteenlopende achtergrond : van educatief, medisch, juridisch, financieel, wetenschappelijk tot de diplomatie, toerisme, kunst en cultuur, horeca,...  Dit opent een wijde deur naar de lokale bevolking, naar het land waar we wonen.  Dit draagt er zeker ook toe bij dat wij, als Vlamingen/Nederlanders in het buitenland, meer nog de waarden van de Orde van den Prince, en het belang ervan, erkennen en beleven.

Brit Beckers

Secretaris van de Afdeling London

Londen is een afdeling van Buitenland

Bijeenkomst:
derde donderdag van januari, maart, mei, september en november om 19 uur
Bijeenkomsttelefoon:
+44/2073511155
Adres:
Restaurant Le Colombier
Dovehouse Street 146
London SW3 6LB
Bankrekening:
HSBC 82849283, Bank Sort Code 40-14-13
NT&C project:
Stichtingsdag: 10-07-1989
Aantal leden: 22

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Ons medelid Bertjan van de Lagemaat, Predikant van de Nederlandse Kerk in London, schreef voor het Friesch Dagblad een mooi artikel, naar aanleiding van de publikatie van de Engelse uitgave van het boek van Selma Van der Perre, 'My Name is Selma'.  Deze viering kon doorgaan in de kerk, in volle Corona-crisis maar mits in acht name van de in UK geldende Corona-restricties.  Daaruit blijkt dat het 'Juist in een tijd van een pandemie gaat om betekenisvol leven'.

Op 17 september jl. werd de Engelse versie van het boek van Selma Van der Perre, Mijn naam is Selma, officieel uitgegeven.

In memoriam (15/05/2020)

Korte herinnering aan 

* Betty Deraedt

* Pieter Dierx

"  IEDERE DAG BEN IK BLIJ DAT IK LEEF " 

Op 28 juni 2019 hebben we met onze leden het 30-jarig bestaan gevierd van onze afdeling London, in aanwezigheid van 3 stichtende leden.