Aantredend gewestpresident West-Vlaanderen Réginald Pembele: "Nieuwe projecten stimuleren"

Hij woont in Rijsel, doceert Nederlands aan twee Noord-Franse universiteiten en één middelbare school en is lid geworden van de Orde omdat hij meer Nederlands wilde spreken. Aan plannen om de Nederlandse taal en cultuur te promoten in Frans-Vlaanderen ontbreekt het hem niet. Maar wat denkt de nieuwe gewestpresident van West-Vlaanderen, Réginald Pembele, over bier, wijn en kleding?

 

 

Hoelang bent u al lid en welke functies en/of verantwoordelijkheden heeft u binnen de Orde van den Prince sindsdien zoal gehad? Sinds wanneer bent u gewestpresident?

Ik ben sinds oktober 2013 lid. Tien jaar geleden dus! Twee jaar later ben ik voorzitter van de afdeling Rijsel geworden en sinds september 2023 ben ik gewestpresident van West-Vlaanderen.
 

Waarom bent u toentertijd lid geworden?

Ik ben lid geworden omdat het voor mij de gelegenheid was om met andere Nederlandstaligen uit Noord-Frankrijk Nederlands te kunnen spreken.
 

Wat doet of deed u naast de Orde van den Prince?

Ik ben docent Nederlands in Noord-Frankrijk. Ik doceer aan de universiteit van Arras en aan die van Boulogne-sur-Mer. Daarnaast geef ik ook les aan leerlingen die het Nederlands als tweede taal leren op een middelbare school in Hazebroek (Frans-Vlaanderen).
 

Waarom wilde u gewestpresident worden?
Ik wilde gewestpresident worden omdat ik graag mijn stempel wilde drukken op ons genootschap door moderne en concrete projecten met betrekking tot de Nederlandse taal en cultuur uit te voeren.
 

Wat is het belangrijkste dat u nu gaat oppakken?
Ik vind het belangrijk om nieuwe initiatieven te stimuleren. Zo denk ik bijvoorbeeld dat het gewest West-Vlaanderen een grotere rol kan spelen in de uitstraling van de Vlaamse kunst en cultuur, zodat het toegankelijk wordt voor mensen met een kleine beurs.

Ik wil ook graag dat we een nieuwe formule van de gewestdag bieden. Het kan een jaarlijks evenement zijn voor alle leden van het gewest, maar ook een belangrijk, populair en erkend evenement dat niemand zal willen missen. Een evenement waarover de West-Vlaamse media zullen spreken en schrijven, omdat ze het hebben meegemaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan een jaarlijkse prijsuitreiking aan een West-Vlaamse kunstenaar of journalist. Of een prijs voor het beste Nederlandse boek voor anderstaligen …

Wat het onderwijs betreft vind ik dat we iets kunnen doen om leesvaardigheid te stimuleren, maar ook iets tegen de toename van laaggeletterdheid. Dit is een van de speerpunten waar ons genootschap actie kan voeren om dat te veranderen.

Verder denk ik dat wij ook een rol kunnen spelen in het onderwijs door het Nederlands in Frans-Vlaanderen te steunen, door het simuleren van uitwisselingen tussen Franse en Vlaamse scholen en universiteiten.

Het is voor mij belangrijk om, samen met de afdelingsvoorzitters, via deze projecten aan de aantrekkingskracht en de toekomst van ons genootschap te werken.
 

Hoe denkt u dat u na uw afscheid herinnerd zal worden?

Dit is een moeilijke vraag maar ik zal daar een antwoord op proberen te geven. Tijdens mijn mandaat zal ik trachten een nieuwe impuls te geven binnen ons genootschap. Ik ben een creatieve persoon en ik wil graag die creativiteit voor de Orde gebruiken met concrete acties. Ik hoop dus dat ik als een dynamische, enthousiaste, creatieve en ambitieuze persoon herinnerd zal worden en misschien ook als een elegante persoon met een gevoel voor humor.
 

Waar doet een afdelingsvoorzitter u tijdens een etentje geen plezier mee?

Een glas bier bij een maaltijd. Ik heb liever een goede rode wijn. Niet per se Franse wijn. Italiaanse of Zuid-Afrikaanse wijn lust ik ook.
 

Wat weet (haast) niemand binnen de Orde van den Prince over u?

Dat ik vier jaar lang radiopresentator ben geweest. Ik deed dat naast mijn studies.

 

Terug naar de PrincEzine (op de website)? Klik hier.