Nieuwe gewestpresident Brabant-Oost Karel Van Liempt: "Het gewest moet uit de schaduw"

Hij werkte vooral op het gebied van onderwijsinnovatie, was directeur van de faculteit geneeskunde van de Universiteit Antwerpen en woonde de Olympische Spelen van 1968 in Mexico bij. De komende jaren wil Karel Van Liempt als gewestpresident van Brabant-Oost het gewest en de NT&C-projecten van de afdelingen bekender maken. Het gewestpresidentschap is daarnaast voor hem een manier om zijn sociale skills te onderhouden.
 

Hoelang bent u al lid en welke functies en/of verantwoordelijkheden heeft u binnen de Orde van den Prince sindsdien zoal gehad? Sinds wanneer bent u gewestpresident?

Ik ben lid van de afdeling Keerbergen sinds 2010. Ik ben afdelingsvoorzitter geweest van 2014 tot 2021. Ook ben ik mede-initiatiefnemer van de Prince-Academie. Ik ben verkozen tot gewestpresident Brabant-Oost in oktober 2023.
 

Waarom bent u toentertijd lid geworden?

Ik kende al verschillende personen. De leden van de afdeling Keerbergen vormden een aantrekkelijke groep. De missie van de Orde en het feit dat het actiegebied zich uitstrekt over Vlaanderen en Nederland trokken me aan.
 

Wat doet of deed u naast de Orde van den Prince?

Ik heb veertig jaar in een universitair milieu gewerkt. In de jaren zeventig heb ik als jonge beleidsmedewerker meegewerkt aan de uitrol van de pas opgerichte faculteit geneeskunde van de Universiteit Antwerpen en aan het nieuw te bouwen Universitair Ziekenhuis. Later heb ik er een directiefunctie opgenomen. Parallel heb ik de gelegenheid gehad me te kunnen ontwikkelen inzake onderwijsinnovatie. Op Vlaams en Europees niveau heb ik in dit verband allerlei opdrachten vervuld als promotor, adviseur en beoordelaar in het kader van Erasmus, Bologna, Socrates en het Europees studiepuntensysteem ECTS.
 

Waarom wilde u gewestpresident worden?

Het gewestniveau is veeleer onbekend. Nochtans zeer aantrekkelijk. Enerzijds zijn er de contacten op centraal niveau met leden van het Dagelijks Bestuur en Presidium, anderzijds is er de kennisname van de werking van de afdelingen van het gewest. Het invullen van de pivotale rol tussen bestuur en afdeling ligt me wel. Het geeft me ook de gelegenheid om mijn sociale skills te onderhouden, een niet onbelangrijk aspect van mentaal welbevinden.

 

 

Wat is het belangrijkste dat u nu gaat oppakken?

Uit wat ik hiervoor heb vermeld, komt naar voren dat het gewestniveau wat meer uit de schaduw moet treden, iets prominenter mag aanwezig zijn. Er is vooreerst de faciliterende functie van informatiedoorstroming, zowel van afdelingen naar Dagelijks Bestuur als omgekeerd. Specifiek: aandacht voor de digitale werking van het gewest. En zorgen voor meer bekendheid over NT&C-projecten in andere afdelingen, zodat we nóg een meerwaarde aan die projecten kunnen geven. Ook het stimuleren van afdeling-overschrijdend werken is een aandachtspunt. Kortom, de leden er bewust van laten worden dat er meer is dan de eigen afdeling.
 

Hoe denkt u dat u na uw afscheid herinnerd zal worden?

Het draait niet om mij. Het zou mooi zijn als enkele passen gezet kunnen worden in de richting van de geformuleerde doelstellingen.
 

Waar doet een afdelingsvoorzitter u tijdens een etentje geen plezier mee?

Een etentje is niet de eerste gedachte, die in me opkomt om contacten te leggen met afdelingsvoorzitters. Mocht het toch gebeuren, dan zou ik mijn best doen om er iets geslaagds van te maken. Positieve 'vibes', dus.
 

Wat weet (haast) niemand binnen de Orde van den Prince over u?

In 1968 ben ik als 19-jarige vijf weken in Mexico geweest ter gelegenheid van de 'Olympische Spelen van de Jeugd', een activiteit die gelijklopend verliep met de échte Spelen. In onder andere het atletiekstadion heb ik de fosburyflop gezien en het protest van de Black Power-beweging (de geheven zwarte vuist van de 200 meter atleten Tommie Smith en John Carlos). Deze reis heeft een overweldigende en doorslaggevende indruk op mij gemaakt, ook dankzij de vele contacten met jongeren over de hele wereld.

 

Terug naar de PrincEzine (op de website)? Klik hier.