Uittredend gewestpresident Schelde-Mark Hubert Sturtewagen: "Er vielen geen gewonden bij de installatie"

Hij maakte een zeer woelige boottocht mee, 'verloor' een afdeling, organiseerde de Dag van den Prince in Antwerpen en loodste het gewest Schelde-Mark door de coronaperiode. Over de toekomst van de Orde van den Prince, die hij vergelijkt met een logge tanker, is de afgetreden gewestpresident Hubert Sturtewagen optimistisch. "Maar: we moeten verjongen."
 

Wanneer werd u gewestpresident en sinds wanneer bent u dat niet meer?

Vanaf september 2017 tot en met augustus 2023 was ik president van het gewest Schelde-Mark.

 

Heeft u uw belangrijkste doelstellingen kunnen bereiken?

Reeds van in het begin had ik laten weten dat het gewest Schelde-Mark de organisatie van de Dagen van den Prince op zich zou nemen. Die doelstelling heb ik gehaald, zij het met enige moeite. Corona was immers tot tweemaal toe spelbreker, waardoor de ledendag evenveel keren diende te worden uitgesteld.

Anderzijds had ik graag een evenement willen organiseren naar aanleiding van de 450e verjaardag van de 'Inname van Den Briel'. Samen met het gewest Schelde-Dommel, waarmee het gewest Schelde-Mark een jumelage heeft. Door het plotse overlijden van emeritus professor Roland Baetens, een van de initiatiefnemers, en het zeer moeilijk kunnen vinden van een geschikte en betaalbare locatie, is dit uiteindelijk niet kunnen doorgaan. Ik vond dit zeer spijtig.

Ten slotte heb ik ook niet kunnen voorkomen dat de afdeling Zelandia ter ziele is gegaan. De redenen hiervan waren velerlei en elk op zich ook begrijpelijk. Wat niet belet dat ik het toch zeer betreurd heb. 'Onze' aanwezigheid in Zeeuws-Vlaanderen is hierdoor voor een groot deel weggevallen.

 

 

Waarop kijkt u met de meeste voldoening terug en waarom?

Op De dag van den Prince van 24 september 2022 te Antwerpen. Het was, denk ik, een succes. Dit was te danken aan de inzet van het organiserend team en van elke medewerker in het bijzonder. De zeer vele positieve reacties naderhand waren hartverwarmend. Ik heb ze allemaal bewaard.

Dit was overigens ook zo met de reacties bij de (lange) voorbereiding van het gebeuren.

Bijzonder en onbedoeld geestig waren een paar opmerkingen met (aangepaste en/of verkeerde spreekwoorden ) waarvan ik er hier toch enkele wens te citeren:

Uit Twente: "Ik zou niet graag naast uw schoenen willen lopen." (echt waar)

Uit Herentals: "Het blijft toch altijd vechten tegen de bierkraan." (!)

Uit Antwerpen: "Volhouden, beste Hubert, de aandeelhouder wint." (sic)

Sommige van deze opmerkingen kwamen aan als 'een donderdag bij heldere hemel', dat kan ik je wel zeggen.

 

Het organisatiecomité van de Dagen van den Prince in Antwerpen in 2022.

 

Wat was het meest ontroerende dat u als gewestpresident hebt meegemaakt?

Ik was bijzonder aangenaam verrast toen de voorzitter en enkele leden van de afdeling Zelandia mij stonden op te wachten op de kade in Vlissingen na mijn toch wel zeer woelige overtocht met de boot vanuit Breskens. Ik zou die avond de installatie doen van enkele nieuwe leden.

Bij de installatie van drie nieuwe leden in de afdeling Breda viel de elektriciteit plots uit. Onderbreken was geen optie. Iedereen haalde meteen de gsm met verlichting naar boven en het sfeervolle evenement verliep verder vlekkeloos, al was het opspelden van het kenteken een eerder hachelijke onderneming. Er vielen geen gewonden.
 

Wat had achteraf beter gekund of anders gemoeten?

Het aantrekken van jonge leden moet beter kunnen. Sinds decennia zoekt men hiervoor bij de Orde naar het juiste recept. Bij andere verenigingen is dit eveneens het geval. Recente initiatieven brengen hoop op verandering. Het moet. We moeten verjongen.
 

Wat hebben de leden van uw bestuur, de afdelingsbesturen en/of de leden van uw gewest over u ontdekt de afgelopen jaren?

Ik hoop dat mijn zin tot relativeren en mijn pogingen om door te zetten hen bij zal blijven.

De diverse gewestraden verliepen steeds in een zeer aangename sfeer en er werd ook gelachen, wat voor mij onontbeerlijk is.

 

 

Wat heeft u zelf geleerd tijdens uw gewestpresidentschap?

Dat er ontzettend veel potentieel aanwezig is bij de Orde. En dat de afdelingen onderling zeer van elkaar verschillen, al dienen zij alle hetzelfde doel.

Hoe diep is het zwarte gat nu en hoe gaat u dat opvullen?

Dat zal goed meevallen. Ik ben sedert januari geen advocaat meer, na dit ruim 51 jaren te zijn geweest. Ik ben meteen weer gestart met een opleiding tot tuin- en landschapsarchitect. Jaren geleden ben ik er door corona mee gestopt, doch nu hoop ik die dit jaar te kunnen afronden. Daarnaast ben ik in verschillende culturele verenigingen actief, hetzij als lid, dan wel als bestuurder.

Ik heb daarnaast nog zeer vele boeken te lezen en klassieke muziek te beluisteren.
 

Is er nog iets dat u uw gewest of de Orde als geheel wilt meegeven?

De Orde is een logge tanker, doch is de laatste jaren met goed en efficiënt bestuur stilaan een andere koers aan het varen. De toekomst oogt hoopvol.

Iets helemaal anders: afdelingen en gewesten moeten hun diverse activiteiten en evenementen beter op elkaar afstemmen. Nu maak je het mee dat een spreker op een gewestdag een week ervoor reeds aan het woord kwam in een afdeling van hetzelfde gewest en een week daarna nog elders in een andere afdeling. De agenda's moeten met andere woorden beter worden geraadpleegd.

 

Foto boven het artikel: Hubert Sturtewagen (eerste rij, tweede van links) tijdens het concert op de Dag van den Prince in september 2022.

 

Terug naar de PrincEzine (op de website)? Klik hier.