Utrecht

Datum
 
Activiteiten Utrecht 2024

13-12-2023

 

Kerstbijeenkomst

6-1-2024

 

Nieuwjaarsbijeenkomst: facultatief verzamelen om 10:00 uur bij Aart, 11:00 uur ‘De stoel neemt stelling’, aansluitend lunch

7-2-2024

 

Er was een lezing gepland van Albert Patijn en Herman de Liagra Böhl over het boek over Connie Patijn, maar die schuift door naar later het jaar omdat het boek nog niet gereed is. In plaats daarvan zal Ine Zantingh (Heemstede) een inleiding houden over de dichteres Ida Gerhardt. Ine Zantingh heeft zelf ook gedichten geschreven die onlangs in boekvorm zijn verschenen. Na haar doctoraal in de Algemene Taalwetenschap en een master Neerlandistiek gaf zij met veel plezier Nederlands op een school voor havo en vwo in Amsterdam. Zij studeerde eveneens Italiaans en gaf taal- en literatuurcursussen in die taal.

6-3-2024

 

Lezing Prof. dr. Renger de Bruin over zijn boek Adel in Ridderschap in Utrecht                                                                   

13-4-2024

 

Gewestdag Amersfoort

17-4-2024

 

Lezing Niels Bongers met de tekenaars van De Inktpot (https://de-inktpot.nl/contact.html) over drie stripboeken over Utrecht; aanwezigheid Hongaarse studenten

1-5-2024

 

Lezing Laurens Ham, universair docent aan de Universiteit Utrecht, over zijn boek Op de vuist. Vijftig jaar politiek en protestliedjes in Nederland

5-6-2024

 

Lezing Paul Hulseboom over zijn proefschrift Heretical Heroes and Savage Saviours. The Dutch and Poles in each other's imaginations during the long seventeenth century, https://www.ru.nl/onderzoek/onderzoeksnieuws/nederlandse-stereotypen-over-polen-in-de-zeventiende-eeuw-definieerden-oost-en-west-europa

3-7-2024

 

Uitje (Bomenmuseum in Doorn, Sonnenburg en Zocher plantsoen, ??)

7-8-2024

 

pauze

4-9-2024

 

Huishoudelijke vergadering

 

 

 

Lezingen en Nederlandse Taal en Cultuur Projecten.

Graag nodigen wij u uit kennis te maken met de activiteiten van de Orde van den Prince die wij houden in Utrecht Centrum , in de Faculty Club van de Universiteit van Utrecht. We komen daar de eerste woensdag van de maand omstreeks 18.30 voor een gezamenlijke maaltijd bijeen. Een lezing volgt dan rond 19.45 uur en duurt zo’n 45 minuten. De afdeling Utrecht is nog jong en bestaat tot nu toe uit 15 leden, maar vaak zijn er meer personen bij een lezing aanwezig omdat partners ook welkom zijn en aanbevolen genodigden. De afdeling heeft een bestuur onder leiding van een voorzitter met een secretaris een penningmeester. Daarnaast zijn er functionarissen met een speciale taak zoals de NT&C coördinator.

Voorzitter Prof. dr. M. Gerritsen

De Orde van den Prince is een pluralistisch en apolitiek genootschap van ongeveer 3000 leden die zich op grond van hun persoonlijk engagement inzetten voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur. Zij doen dat in hun dagelijks leven op het werk, bij sociale contacten, in gezins- en familieverband. Als Vlaams-Nederlands genootschap hecht de Orde van den Prince grote waarde aan de goede betrekkingen en nauwe samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Zij beijvert zich in het bijzonder voor de instandhouding, ontwikkeling en bevordering van het Nederlands en de waarden van de Vlaamse en Nederlandse cultuur, te midden van de rijke verscheidenheid van de 27 landen van de Europese Unie.

De Orde van den Prince bestaat uit lokale afdelingen waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om hun beleving van de Nederlandse taal en cultuur samen te verbreden en te verdiepen. Er zijn thans 96 lokale afdelingen, verdeeld over 12 gewesten, waarvan 54 in Vlaanderen, 27 in Nederland, 4 in Wallonië en 11 elders in de wereld.

De Orde van den Prince is een besloten vereniging. Nieuwe leden worden geïnstalleerd op voordracht van leden. De leden van en afdeling komen doorgaans eenmaal per maand samen in hun afdeling voor een lezing met discussie of voor een andere activiteit. ‘Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel.

De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.

 

De Nederlandse Taal en Cultuur Coördinator is in het gewest aangesteld om een persoonlijke bijdrage te leveren namens de afdelingen aan het bevorderen van Taal en Cultuur projecten.

Een er van is de verbintenis met de vakgroep Neerlandistiek van de ELTE-universiteit in Boedapest – Eötvös Loránd Tudomány Egyetem. Er ligt een plan klaar in 2020 een groep Hongaarse studenten Nederlands te ontvangen in de regio Utrecht en hen onderdak te verschaffen voor een studiereis ter bevordering van hun kennis over het land en de Nederlandse taal.

Veel Hongaarse kinderen bezochten met treinen in de jaren twintig en dertig in de vorige eeuw Nederland en Vlaanderen. De door de afdeling Arnhem ondersteunde vakgroep Nederlands van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) in Boedapest heeft over deze kindertreinen eind vorig jaar een workshop georganiseerd en vervolgens een prachtige catalogus opgesteld , die op aanvraag verkrijgbaar is.

Voor het onderhouden van de contacten, agenda’s en informatie over de Orde wordt een digitaal maandblad uitgegeven genaamd PrincEzine.

 

Welkom in ons midden mocht u in bovenstaande een uitnodiging lezen ons eens te bezoeken.

 

Utrecht is een afdeling van Oost-Nederland

Bijeenkomst:
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Faculty club
Achter de Dom 7
3512 JN Utrecht
NT&C project:
ontvangst Hongaarse studenten Nederlands, op termijn
Stichtingsdag: 27-02-2016
Aantal leden: 17

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Op donderdag 16 september 2021 om 16.30 uur werden de eerste twee exemplaren van het nieuwe boek aangeboden aan mevrouw Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede en aan drs. Bert de Vries MBA directeur van het Stadsarchief Amsterdam in het Stadscafé van het Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam.

,

De schilder Discart komt tot leven.

Theo Kralt brengt een Nederlandse en Engelse versie over zijn werk uit.

Het boek ''15 eeuwen Nederlandse taal" beschouwd als het beste taalboek van het afgelopen jaar.