Antwerpen-'t Wit Lavendel

't Wit Lavendel is een afdeling met leden uit Antwerpen en omgeving. We hechten veel belang aan amicitia en tolerantia, evenals aan de promotie van de Nederlandse taal en cultuur in de meest brede zin van het woord.

't Wit Lavendel werd in 1988 opgericht als afdeling met een even groot aantal mannen als vrouwen, en die ook leden bevatte uit alle leeftijdsklassen. 

De naam ’t Wit Lavendel is niet licht gekozen: deze gaat terug tot de geschiedenis van de Amsterdamse rederijkerskamer ’t Wit Lavendel waarvan vooral Zuidenederlanders lid waren en illustreert dat de verschillen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden niet onoverkomelijk hoeven te zijn en kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking.

Lees meer informatie over ’t Wit Lavendel

Maandelijkse vergaderingen

De maandelijkse vergadering gaat door op de derde dinsdag van de maand om 19u30, in de Universiteitsclub Hof van Liere, Prinsstraat 13A in Antwerpen. We starten met een aperitief en korte maaltijd, de lezing start om 21u. De keuze van sprekers is zeer divers.

Er zijn in totaal 9 maandelijkse vergaderingen met spreker. De laatste vergadering van het jaar is de feestelijke installatievergadering van nieuwe leden. Op deze activiteiten zijn de partners van onze leden ook steeds welkom.

Eén vergadering per jaar is uitsluitend voor leden: dan evalueren we onze werking, en kijken naar de toekomstplannen en financiën.

Tijdens de zomermaanden doen we een culturele uitstap, zoals bijv een bezoek aan een museum of tentooonstelling.

Tweejaarlijks organiseren we een meerdaagse excursie. Kwamen zo reeds aan de beurt: Amsterdam, Delft, Leiden, Roubaix, Norwich.

Activiteiten in het kader van Nederlandse Taal en Cultuur (NT&C)

Elke vergadering begint met een stukje proza of een gedicht dat door één van onze leden wordt voorbereid. Elke vergadering sluit ook af met een gedicht, door onze NT&C-coördinator  geselecteerd.

Leden van ’t Wit Lavendel zijn actief in de zomerschool, ter ondersteuning van het Nederlands taalonderwijs bij anderstalige kinderen.

We zoeken daarnaast contact met verenigingen die anderstaligen begeleiden bij het vinden van een geschikte job op de arbeidsmarkt. Zo werd een samenwerking opgestart met Connect to Work en DUO for a Job. 

Vanaf 2020 organiseert ’t Wit Lavendel in samenwerking met de afdelingen Metropool en Plantiniana de Prijs van de Prince, een wedstrijd voor leerlingen van de afdeling Woord van de Antwerpse Academies voor Muziek, Woord en Dans.

Hoe word je lid?

’t Wit Lavendel staat open voor nieuwe leden. 

Als kennismaking krijgt een kandidaat lid de kans om gedurende één jaar de vergaderingen mee te volgen. Bij interesse wordt de installatie tot volledig lid tijdens de feestelijke installatievergadering in de maand juni voltooid.

Antwerpen-'t Wit Lavendel is een afdeling van Schelde-Mark

Bijeenkomst:
derde dinsdag van de maand om 19.30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Universiteitsclub Hof van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Bankrekening:
BE57 7310 2059 9135, KREDBEBB
NT&C project:
'Prijs van de Prince'
Stichtingsdag: 08-11-1998
Aantal leden: 31

Agenda: 

2023 21 mrt

Prof. Dr. Jacques Van Keymeulen, emeritus U Gent is een veel gevraagd expert over dialecten.

Hij zal het Antwerps dialect plaatsen in het Vlaamse dialectlandschap. Hij zal ook de zin en de onzin van de dialecten toelichten.

Terugblik: 

2023 20 mrt

Bij het begin en aan het einde van onze activiteiten is steeds de schrijver of de dichter aan het woord. De verzamelde stukken die zo door onze leden naar voor werden gebracht, zijn hier te herlezen. 

 

 

 

2023 21 feb

Verengelsing in de maatschappij en de academische wereld’

Onze gastspreker is Marinel Gerritsen, NT&C verantwoordelijke in het presidium van de Orde van den Prince. Zij is in Nederland een autoriteit op dit vlak.

Om aansluiting te vinden met de situatie in Vlaanderen sluiten we af met een panelgesprek met Frank Witlox en Guido Marnef over de verengelsing in de Vlaamse academische wereld.

Opgelet! We beginnen om 19u met de lezing!

 

2022 15 nov

Luisteren naar een verteller is altijd een belevenis. Verhalen groeien uit de stemming van het moment. En klinken dus elke keer weer anders. De kunst van het vertellen is oer-oud. Beroepsvertellers waren ooit de schatbewaarders van ons collectieve geheugen! Vandaag moet alles snel en flitsend. Misschien verklaart dat deels waarom vertellen opnieuw zoveel succes heeft. De tijd nemen om te vertragen. Om te luisteren. Om je te laten meevoeren naar een dieperliggende wereld…

2022 18 okt

Marc BOSSUYT sprak over zijn boek : Tussen demagogie en hypocrisie: Herinneringen van de eerste vluchtelingencommissaris.

In dat boek, diept Marc BOSSUYT herinneringen op uit zijn periode als eerste Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2022 17 jun

Onze laatste activiteit van het werkjaar was de traditionele BBQ in Ciconia (Schoten). 

Voorafgaandelijk aan onze samenkomst had de prijsuitreiking plaats van de “Prijs van de Prince” een initiatief van drie Antwerpse afdelingen Metropool, Plantiniana en ’t Wit Lavendel

Niettegenstaande herhaaldelijke communicatie naar persorganen, schitterde de pers door afwezigheid.. Toch verscheen een bijdrage in Cultuurpakt (link) 

2022 17 jun

Aiko Annaert en Barbara Erickx winnen de eerste Prijs van de Prince: de beste woordkunstenaar van het deeltijds kunstonderwijs in het arrondissement Antwerpen. 

2022 17 mei

Met 22 aanwezigen op onze ledenvergadering werd dit een moment van bezinning over het voorbije jaar met een blik op het volgende seizoen.

We hielden een minuut stilte als eerbetoon voor drie dierbare leden die ons ontvielen : Jan Impens, Guido De Dijn, Kas Stuart.

2022 22 apr

Met 30 deelnemers behoort ons weekend in Düsseldorf tot een van de hoogtemomenten van ons jaar!

Op vrijdag 22 april bezochten we het Benrath Schloss, waar de gids ons terugvoerden naar de grandeur van de 18de eeuw. Het slot werd gebouwd door keurvorst Palz Carl Theodor als een jacht- en plezierkasteel. Hij verbleef er maar één enkele keer!  We genoten van de prachtige ruimtes, inrichting en het zicht op het park.  Door dit zonnige park wandelden we naar de Rijn, waar we op een terras genoten van een frisse drank. In het hotel Melia schoven we aan het buffet.

2022 15 mrt

Brigitte Raskin nam ons mee op een tocht langs de taalgrens, die nooit een staatskundige grens was.

Met de taalwetgeving werd in 1963 deze grens vastgelegd. Hiervoor werd deze grens gebruikt om de bisdommen Doornik en Brugge af te bakenen. Ten tijde van Napoleon werd de taalgrens een bestuurlijke grens, alhoewel toen alle departementen Franstalig waren.

2022 11 feb

Op 11 februari maakten we de  prachtige verbluffende wereldcreatie mee vanSymphony IV van Luc Van Hove door het Antwerp Symphony Orchestra.

Wie nog wil nagenieten geeft de organisatie graag enkele suggesties mee (bron : Priscilla Peeters) :

 

Een overzicht van de concertavond op 11 februari:

https://klara.be/klara-live-van-vrijdag-11-februari-wereldpremiere-luc-van-hove

 

een lovende recensie:

Nieuws: 

Beste vrienden

Eén jaar Corona… voor velen een moeilijk jaar. Sommigen onder ons genoten toch ook van nieuwe waarden en ontdekkingen.

Maar voor ieder van ons geldt zeker dat we niet de gelegenheid hebben gehad elkaar tijdens de maandelijkse Wit Lavendel-activiteiten te zien, te spreken, samen naar een lezing te luisteren en nadien van gedachten hierover te wisselen of samen van bijv. een tentoonstelling of andere uitstap te genieten.

En toch leeft ’t Wit Lavendel!

We waren echt blij te zien dat heel wat leden onze noodgedwongen virtuele activiteiten maandelijks bijwoonden. Het heeft ons aangespoord om ermee door te gaan. En het houdt onze afdeling levend, want wat zou ’t Wit Lavendel zijn zonder haar leden? 

Omwille van de minder goede Corona-cijfers kunnen we nog niet onmiddellijk opnieuw écht samen komen, maar toch is er perspectief: we rekenen er vast op dat de vaccinatiecampagne haar werk zal doen en dat we binnen enkele maanden terug naar een normaler leven kunnen gaan. Daar kijken we alvast naar uit.

Intussen: geniet van mooie Paasdagen, ook al zijn ze misschien niet helemaal zoals we ze hadden gehoopt.

Met vriendelijke Prince-groet,

 

Marleen, Dirk, Dirk en Walter.  

Bij het begin en aan het einde van onze activiteiten is steeds de schrijver of de dichter aan het woord. De verzamelde stukken die zo door onze leden naar voor werden gebracht, zijn hier te herlezen.