Antwerpen-'t Wit Lavendel

't Wit Lavendel is een afdeling met leden uit Antwerpen en omgeving. We hechten veel belang aan amicitia en tolerantia, evenals aan de promotie van de Nederlandse taal en cultuur in de meest brede zin van het woord.

't Wit Lavendel werd in 1988 opgericht als afdeling met een even groot aantal mannen als vrouwen, en die ook leden bevatte uit alle leeftijdsklassen. 

De naam ’t Wit Lavendel is niet licht gekozen: deze gaat terug tot de geschiedenis van de Amsterdamse rederijkerskamer ’t Wit Lavendel waarvan vooral Zuidenederlanders lid waren en illustreert dat de verschillen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden niet onoverkomelijk hoeven te zijn en kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking.

Lees meer informatie over ’t Wit Lavendel

Maandelijkse vergaderingen

De maandelijkse vergadering gaat door op de derde dinsdag van de maand om 19u30, in de Universiteitsclub Hof van Liere, Prinsstraat 13A in Antwerpen. We starten met een aperitief en korte maaltijd, de lezing start om 21u. De keuze van sprekers is zeer divers.

Er zijn in totaal 9 maandelijkse vergaderingen met spreker. De laatste vergadering van het jaar is de feestelijke installatievergadering van nieuwe leden. Op deze activiteiten zijn de partners van onze leden ook steeds welkom.

Eén vergadering per jaar is uitsluitend voor leden: dan evalueren we onze werking, en kijken naar de toekomstplannen en financiën.

Tijdens de zomermaanden doen we een culturele uitstap, zoals bijv een bezoek aan een museum of tentooonstelling.

Tweejaarlijks organiseren we een meerdaagse excursie. Kwamen zo reeds aan de beurt: Amsterdam, Delft, Leiden, Roubaix, Norwich.

Activiteiten in het kader van Nederlandse Taal en Cultuur (NT&C)

Elke vergadering begint met een stukje proza of een gedicht dat door één van onze leden wordt voorbereid. Elke vergadering sluit ook af met een gedicht, door onze NT&C-coördinator  geselecteerd.

Leden van ’t Wit Lavendel zijn actief in de zomerschool, ter ondersteuning van het Nederlands taalonderwijs bij anderstalige kinderen.

We zoeken daarnaast contact met verenigingen die anderstaligen begeleiden bij het vinden van een geschikte job op de arbeidsmarkt. Zo werd een samenwerking opgestart met Connect to Work en DUO for a Job. 

Vanaf 2020 organiseert ’t Wit Lavendel in samenwerking met de afdelingen Metropool en Plantiniana de Prijs van de Prince, een wedstrijd voor leerlingen van de afdeling Woord van de Antwerpse Academies voor Muziek, Woord en Dans.

Hoe word je lid?

’t Wit Lavendel staat open voor nieuwe leden. 

Als kennismaking krijgt een kandidaat lid de kans om gedurende één jaar de vergaderingen mee te volgen. Bij interesse wordt de installatie tot volledig lid tijdens de feestelijke installatievergadering in de maand juni voltooid.

Antwerpen-'t Wit Lavendel is een afdeling van Schelde-Mark

Bijeenkomst:
derde dinsdag van de maand om 19.30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Universiteitsclub Hof van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Bankrekening:
BE57 7310 2059 9135, KREDBEBB
NT&C project:
'Prijs van de Prince'
Stichtingsdag: 08-11-1998
Aantal leden: 28

Agenda: 

2024 16 jan

                                                                     Foto Wikipedia                               

We vervolgen onze reeks lezingen rond het thema ‘Grenzen’.

2024 20 feb

                                        Afbeelding : Pexels

Hans de Beuckelaar, docent aan het KASKA DKO spreekt over 'grenzen in de kunst'

2024 16 apr

                                      Foto : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

 

Graag nodigen wij u uit op onze volgende bijeenkomst op dinsdag 16 april te 19:30 uur in het Hof van Liere.

 

2024 03 mei

                    Bron illustratie : Den Haag.com

Wij hebben het genoegen jullie een aantrekkelijk programma voor te stellen voor ons bezoek aan Den Haag.

 

Je kan intekenen voor een tweedaags programma : zaterdag 4 en zondag 5 mei, 

2024 21 jun

          Bron illustratie : Pexels

U wordt uitgenodigd op de feestelijke afsluiting van het werkjaar op vrijdag 21 juni.

We organiseren onze jaarlijkse barbecue in de Brasserie Ciconia.

U wordt verwacht voor het aperitief om 19:30 uur;

Terugblik: 

2023 15 dec

Wij vierden onder ruime belangstelling ons 25-jarig jubileum in de Salons van Edel te Wilrijk.

Samen blikten we terug op het verleden en keken we naar het heden en de toekomst van ‘t Wit Lavendel.

We luisterden naar muzikale intermezzo’s van mezzosopraan Herlinde Van de Straete en de pianiste Babette Craens.

Beide jonge muzikanten hebben reeds een mooi parcours achter de rug en brengen ons een selectie van intimistische liederen.

2023 21 nov

NOU EN - waarom Nederlanders zo Nederlands zijn

Zet vier Nederlanders bij elkaar en je hebt vijf meningen. Nederlanders iets opdringen? Hola! Waarom zijn ze zoals ze zijn? Onbescheiden? Nou en?

Patrick Van Gompel gaat onverdroten op zoek naar de ziel en het karakter van de Nederlanders. Hij praat met tientallen BN’ers – van Adriaan van Dis en Geert Mak tot Wierd Duk – en met Onbekende Nederlanders. Zijn eigen belevenissen in het land van kikkers en koeien vult hij aan met een vrolijke greep uit liedjes, boeken, cabaret en media.

2023 17 okt

Er zijn geen grenzen, alles kan, zo begint de causerie van Wouter Verschelden, journalist, voormalig hoofdredacteur van de Morgen en auteur (samen met Emmanuel Vanbrussel) van ‘Bpost HOLDUP’.

We citeren uit de inleiding : 

2023 26 sep

Dit werkjaar hebben we het thema 'Grenzen' op het programma staan. 

In dit kader valt de invloed van AI zeker niet te onderschatten.  

We kunnen ons de vraag stellen : werden er met de komst van AI grenzen overschreden? Hoe gaan we daar verantwoord mee om? En waar ligt de volgende grens? ... dit alles naast 'Wat is AI?' 'Wat kan het en wat kan het niet?' 

2023 16 mei

Onze gastspreker is Lieke Van Deinsen, mede-auteur van de lijst van de 100 belangrijkste werken uit de Nederlandstalige literatuur.

De betovering en onttovering van lijsten.

Canons en het (krampachtige) debat over diversiteit in de Nederlandse literatuur: een historisch perspectief.

 

Lieke van Deinsen is neerlandica en onderzoeksprofessor en docent verbonden aan de KU Leuven. Zij promoveerde in 2017 op het proefschrift Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis, 1700-1750. Tussen 2015 en 2018 was zij werkzaam in het Rijksmuseum Amsterdam. Tegenwoordig is zij onder andere bestuurslid van de Werkgroep Achttiende Eeuw , redactielid van Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis EMLC en TNTL . In 2021 werd zij verkozen tot lid van de Jonge Academie.

Samen met Ton van Strien is zij de hoofdredacteur van www.schrijverskabinet.nl . Een website rondom het Panpoëticon Batavûm die in oktober 2016 gelanceerd is. Dit project werd in 2015 bekroond met de Kennisbenuttingsprijs van de Graduate School for Humanities van de Radboud Universiteit Nijmegen en in 2017 met De Komrij Prijs

Haar onderzoek naar de vroegmoderne cultuur in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden bevindt zich op het snijvlak van de cultuur- literatuur- en kunstgeschiedenis. In het bijzonder gaan haar interesses uit naar canonvorming, vrouwelijke auteurschap, auteursportretten en de relatie tussen materiële en literaire cultuur in de vroegmoderne tijd.

2023 22 apr

Bij het begin en aan het einde van onze activiteiten is steeds de schrijver of de dichter aan het woord. De verzamelde stukken die zo door onze leden naar voor werden gebracht, zijn hier te herlezen. 

 

 

 

2023 21 feb

Verengelsing in de maatschappij en de academische wereld’

Onze gastspreker is Marinel Gerritsen, NT&C verantwoordelijke in het presidium van de Orde van den Prince. Zij is in Nederland een autoriteit op dit vlak.

Om aansluiting te vinden met de situatie in Vlaanderen sluiten we af met een panelgesprek met Frank Witlox en Guido Marnef over de verengelsing in de Vlaamse academische wereld.

Opgelet! We beginnen om 19u met de lezing!

 

2022 15 nov

Luisteren naar een verteller is altijd een belevenis. Verhalen groeien uit de stemming van het moment. En klinken dus elke keer weer anders. De kunst van het vertellen is oer-oud. Beroepsvertellers waren ooit de schatbewaarders van ons collectieve geheugen! Vandaag moet alles snel en flitsend. Misschien verklaart dat deels waarom vertellen opnieuw zoveel succes heeft. De tijd nemen om te vertragen. Om te luisteren. Om je te laten meevoeren naar een dieperliggende wereld…

2022 18 okt

Marc BOSSUYT sprak over zijn boek : Tussen demagogie en hypocrisie: Herinneringen van de eerste vluchtelingencommissaris.

In dat boek, diept Marc BOSSUYT herinneringen op uit zijn periode als eerste Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Nieuws: 

Beste vrienden

Eén jaar Corona… voor velen een moeilijk jaar. Sommigen onder ons genoten toch ook van nieuwe waarden en ontdekkingen.

Maar voor ieder van ons geldt zeker dat we niet de gelegenheid hebben gehad elkaar tijdens de maandelijkse Wit Lavendel-activiteiten te zien, te spreken, samen naar een lezing te luisteren en nadien van gedachten hierover te wisselen of samen van bijv. een tentoonstelling of andere uitstap te genieten.

En toch leeft ’t Wit Lavendel!

We waren echt blij te zien dat heel wat leden onze noodgedwongen virtuele activiteiten maandelijks bijwoonden. Het heeft ons aangespoord om ermee door te gaan. En het houdt onze afdeling levend, want wat zou ’t Wit Lavendel zijn zonder haar leden? 

Omwille van de minder goede Corona-cijfers kunnen we nog niet onmiddellijk opnieuw écht samen komen, maar toch is er perspectief: we rekenen er vast op dat de vaccinatiecampagne haar werk zal doen en dat we binnen enkele maanden terug naar een normaler leven kunnen gaan. Daar kijken we alvast naar uit.

Intussen: geniet van mooie Paasdagen, ook al zijn ze misschien niet helemaal zoals we ze hadden gehoopt.

Met vriendelijke Prince-groet,

 

Marleen, Dirk, Dirk en Walter.  

Bij het begin en aan het einde van onze activiteiten is steeds de schrijver of de dichter aan het woord. De verzamelde stukken die zo door onze leden naar voor werden gebracht, zijn hier te herlezen.