Een genootschap voor de behartiging van de
belangen en de uitstraling van de Nederlandse
taal en cultuur.

 

Amicitia et tolerantia

‘Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel. De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.

Image
Amsterdam - Rembrandt van Rijn: De Nachtwacht
Image
Ieper – In Flander’s Fields Museum
Image
Brussel – Standbeeld van de Graven Egmont & Hoorn
Image
New York – De Nederlanders kopen Manhattan van de indianen.

Lees...


Relevant in de pers


Geachte leden,


Gelieve te noteren dat het secretariaat op woensdag 25 en vrijdag 27 juni gesloten zal zijn.


Tijdens de maand juli is het secretariaat elke maandag en dinsdag niet bereikbaar, op vrijdag 11 en maandag 21 juli is het secretariaat gesloten wegens feestdagen.


Wij wensen u en uw familie een zonnige en deugddoende vakantie!


Eddy De Belie, algemeen secretaris,
Caroline Quaegebeur en Sonja Staepels, secretariaat.

Als de ziele luistert, spreekt het al een taal dat leeft.
– Guido Gezelle
De taal is gansch het volk. - Prudens van Duyse
Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel. - Johan Daisne
In het leven en ook in de taal zijn nuances alles.
- Louis Couperus