Een genootschap voor de behartiging van de
belangen en de uitstraling van de Nederlandse
taal en cultuur.

 

Amicitia et tolerantia

‘Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel. De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.

Image
Amsterdam - Rembrandt van Rijn: De Nachtwacht
Image
New York – De Nederlanders kopen Manhattan van de indianen.
Image
Ieper – In Flander’s Fields Museum
Image
Brussel – Standbeeld van de Graven Egmont & Hoorn

Lees...


Relevant in de pers


Geachte leden,

 

Gelieve te noteren dat het secretariaat op vrijdag 15 augustus gesloten zal zijn wegens O.L.V. Hemelvaart.

 

Van 18 tm 31 augustus zal het secretariaat op woensdag en vrijdag gesloten zijn wegens jaarlijkse vakantie.

 

Wij wensen u en uw familie een zonnige en deugddoende vakantie!

In het leven en ook in de taal zijn nuances alles.
- Louis Couperus
Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel. - Johan Daisne
De taal is gansch het volk. - Prudens van Duyse
Als de ziele luistert, spreekt het al een taal dat leeft.
– Guido Gezelle