De Orde van den Prince

 

De Orde van den Prince is een genootschap voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

Amicitia et tolerantia

 

Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel. De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.

Geachte Princeleden,

 

Gelieve te noteren dat het algemeen secretariaat tijdens de kerstperiode zal gesloten zijn van

zaterdag 24 december 2016 tot en met maandag 2 januari 2017.

 

Wij wensen u en uw familie een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!