INNOVATIE

De afdeling Delft, de biotoop van de Orde van den Prince, zet zich sinds haar oprichting vier jaar geleden, in voor vernieuwing. Dit streven wordt enerzijds ontwikkeld om de Orde een toekomstperspectief te bieden in een tijdsbestek waarin de ontwikkelingen sneller gaan dan menigeen kan bijhouden. De Orde van den Prince zal kortom up-to-date moeten blijven om aansluiting te houden bij de moderne samenleving. Anderzijds wordt dit streven ingegeven door de omgeving waarin de afdeling Delft opereert, te weten de stad Delft, een gemeenschap die door technologie en innovatie wordt gekenmerkt waarbij de aanwezigheid van de Technische Universiteit een cruciale rol vervult.  De hang naar innovatie is door het bestuur van de afdeling Delft ook vastgelegd in zijn beleidsplan.

Deze gedragslijn houdt overigens niet in dat "Delft" de belangrijke waarden die de Orde van den Prince vele decennia heeft gekoesterd overboord zet, in tegendeel. De afdeling Delft koestert de doelstelling van de Orde, evenzeer als het niveau en het waardenpatroon dat de Orde sinds haar oorsprong heeft ontwikkeld en dat het genootschap zijn bijzondere status geeft. "Delft"  wil het exclusieve karakter van de Orde behouden en waar mogelijk versterken. Naar de mening van het bestuur van "Delft" zijn hiertoe de mogelijkheden talrijk en hoeven traditionele elementen geenszins te botsen met de noodzakelijke innovatie waaraan de Orde van den Prince behoefte heeft.