Keerbergen

 

Stichtingsbanner                                                   

Als een vitale 50-plusser gaat onze afdeling elk jaar opnieuw op zoek naar interessante en vernieuwende NT&C activiteiten die jong en oud kunnen boeien en samenbrengen in een hechte vriendenkring. Via vijfminutenspeech en coda, een lezing of een gidsbeurt ontdekken we verborgen talent bij de eigen leden.

De afdeling Keerbergen werd opgericht op 21 juni 1968. 50 jaar afdelingsleven vierden we op 9 juni 2018 met een Academische Zitting en een lustrumuitgave van onze befaamde Aspergenacht. 

In 1968 was de Orde van den Prince nog steeds in volle expansie. Er werd vooral in en rond Brussel gezocht naar een betere verankering als dam tegen verfransing. Daarnaast zocht een groepje Keerbergse kameraden (die zich de "slijkboeren" noemden naar aanleiding van een bepaalde memorabele clubavond), naar verdieping voor hun gezamenlijke activiteiten. De twee vonden elkaar via twee gedreven figuren: Vic De Ruyter, toenmalig gewestpresident Brabant en intendant van de KVS te Brussel, en Laurent De Lobel, slijkboer en ingeweken Keerbergenaar. Deze principiële en charismatische figuur was vastbesloten weerstand te bieden aan de toenmalige verfransingsdruk in onze streek. Hij wist zijn vrienden te inspireren tot behoud van eigen aard en Vlaams karakter. Ongetwijfeld speelde hij een beslissende rol bij de oprichting van onze afdeling op 21 juni 1968. Sindsdien noemden de slijkboeren zich "Princevrienden".

Lees meer over de geschiedenis van onze afdeling in de Kroniek van 30 jaar Orde van den Prince Keerbergen, geschreven naar aanleiding van het 30-jarig bestaan (een pdf is hiernaast beschikbaar).

Of haal herinneringen op met de Limericks bij de viering van 40 jaar Prince Keerbergen (een pdf is hiernaast beschikbaar).

Op 9 juni 2018 vierde onze afdeling haar 50-jarig jubileum met een Academische Zitting rond het thema 'Taal als spiegel van onze samenleving'. Na afloop werd een cahier opgesteld met de hoogtepunten van de toespraken en van het panelgesprek (een pdf van het cahier is hiernaast beschikbaar). Aansluitend werd 's avonds verder gevierd met een feestelijke uitvoering van de Aspergenacht

Vandaag telt onze vereniging 43 leden, maar we staan open voor verdere groei. Meestal vergaderen we met partners, tenzij op de zogenaamde clubavond die voorbehouden is voor enkel leden. Veel vergaderingen stellen we open voor genodigden om zo onze vereniging beter kenbaar te laten maken aan de buitenwereld en potentiële leden aan te trekken.

Ons programma en activiteiten zijn geïnspireerd op thema's die nauw aansluiten bij onze taal en cultuur. Dat kan gebeuren via een voordacht van een gastspreker op een vaste locatie, maar ook op verplaatsing in de omgeving van Keerbergen, op een plek die meerwaarde biedt aan het thema van de avond. Ook proberen we onze ieden te activeren om zelf inhoudelijk een bijdrage te leveren aan het programma. Dat kan door een lezing te geven of door als gids te fungeren tijdens een wandeling of tentoonstellingsbezoek. Ook hebben we enkele vaste rites: we beginnen de avond met een vijfminutenspeech gebracht door één van de leden en we eindigen telkens onze vergadering met een coda, een kort versje voorgelezen door een ander toegewezen lid. Zo komt iedereen aan de beurt.

 Van de tien jaarlijkse activiteiten werden de laatste jaren jaarboeken gemaakt daarin met een overzicht van het aangeboden programma en de fotoverslagen van alle bijeenkomsten.

Jaarboek 2017-2018

Jaarboek 2018-2019 - Bratislava notities

 


P1330910kl.jpg

Project Neerlandistiek

Sinds 1997 heeft onze afdeling Keerbergen van de Orde van den Prince een samenwerkingsverband met de afdeling Neerlandistiek van de Comenius Universiteit te Bratislava.

Onder de vorm van blogberichten op onze website verschenen in de periode mei-juni 2019 acht notities die de historiek van onze samenwerking met Bratislava schetsen. Nadien werden deze notities gebundeld in een mooie kleurenbrochure (een pdf is hiernaast beschikbaar).

Keerbergen is een afdeling van Brabant-Oost

Bijeenkomst:
eerste vrijdag v/d maand, 19.30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
0475/525.852
Adres:
Hostellerie De Witte Meren
Mereldreef 23
3140 Keerbergen
E-mail:
Bankrekening:
BE43 4319 1500 4101
NT&C project:
Steun universiteit Bratislava
Stichtingsdag: 21-06-1968
Aantal leden: 46
Praktische informatie: 

Behoort tot het gewest Brabant-Oost met volgende afdelingen:

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.