Gewestdag Schelde-Dommel - Schelde Mark "Energie voor een nieuwe tijd", Zaterdag 22 April 2023

Beschrijving
Energie voor een nieuwe tijd

​Afdeling Kempen nodigt u graag uit voor een boeiende Gewestdag waarin we ons onderdompelen in het actuele thema van Energie.

Klimaatveranderingen, sociale aardverschuivingen, geopolitieke spanningen met als uitloper een oorlog op het Europese continent, schudden de kaarten van een spel waar de moderne mens van dacht alle troeven in de hand te houden. Energie, of eerder het tekort ervan, is de grote aanjager van deze turbulentie. In deze bruuske (r)evolutie wil `Energie voor een nieuwe tijd` nieuwe inzichten delen in de geest van Amicitia et Tolerantia. Als bij toeval eist de regio van ons Gewest van oudsher een belangrijke rol op in de uitbouw van de energie van de toekomst, getuige ook de locatie van onze Gewestdag, Tabloo te Dessel.

Kernfysicus Jozef Ongena, verbonden aan het laboratorium voor Plasmafysica van de Koninklijke Militaire School en voorzitter van de Energiegroep van de European Physical Society, zal als topexpert en bevlogen orator de spits afbijten van onze Gewestdag in zijn toespraak `Hernieuwbare energie, ja maar…`

De locatie van onze Gewestdag laat ook toe om in de namiddag onder leiding van ervaren gidsen de tentoonstelling over kernenergie en de verwerking van afval te bezoeken. Als alternatief kan ook het Kempische landschap verkend worden tijdens de `Bergingswandeling`: tijdens een wandeling van een vijftal kilometer, verklaren gidsen de unieke Kempische geologie die berging van kernafval toelaat.  Het begin van de wandeling is toegespitst op de technische uitwerking van de afvalverwerking, terwijl in het tweede gedeelte het Kempische landschap wordt belicht.

Vrees niet: deze Gewestdag heeft een hybride hart! Het `bèta` wetenschappelijke weefsel doorweven we met muziek en de mogelijkheid (ook nu met gidsen) om het werk van de Kempische schilder Jacob Smits te leren kennen. De voorzienigheid brengt tijdens de verbouwing van het Jacob Smits museum te Mol de werken van deze schilder tijdelijk naar Tabloo, de locatie van onze Gewestdag. Het Belgische `Kunstuur` initiatief plaatste deze tot op heden relatief onbekende schilder naast vertegenwoordigers van de Latemse schilderschool. Zijn werk in en over het tijdsgewricht van de 19e – 20e eeuw is actueler dan ooit, getuige `De soldaten trekken voorbij`,  een werk dat weinige bezoekers van `Kunstuur` onberoerd liet…

Op deze Gewestdag zullen ook nu weer de noden van bezinning en vertier gelaafd worden door een muzikaal gezelschap waar alle deelnemende leden in gelijke mate van zullen kunnen proeven.

Locatie – Tabloo: Het bezoekers- en ontmoetingscentrum Tabloo (https://tabloo.com/nl/historiek) is gegroeid uit de samenwerking van NIRAS (de instelling die instaat voor het veilige beheer van radioactief afval in ons land) met de gemeenten Dessel en Mol in de Belgische Kempen. Het centrum bevindt zich op de locatie waar sinds 2006 de Belgische federale regering de bergingsinstallatie van radioactief afval vergunde. Tabloo (Esperanto voor `tafel`) is een uniek uitgewerkt architecturaal concept – een bezoek aan het gebouw in de Kempische natuur is al een `ommeweg waard`. 

PROGRAMMA:

 9u30   Koffie staat klaar in Tabloo, Gravenstraat 3, 2480 Dessel.

10u45  Verwelkomingswoordje door voorzitter Ronald Van Brempt

11u      Voordracht door Jozef Ongena rond "energie, nu en de toekomst"

12u30  Muziek

13u      Lunch

14u30  Namiddagprogramma per groep

  1. Expo rond kernenergie: unieke inkijk in de wereld van radioactiviteit en de opslag van radioactief afval. Bezoek met gids. Meer info op https://tabloo.com/nl/expoo

  2. Bergingswandeling: Benieuwd waar het radioactieve afval veilig en voorgoed geborgen zal worden? Je kan het tijdens de bergingswandeling met je eigen ogen ontdekken, in alle openheid. Meer info op https://tabloo.com/nl/bergingswandeling

  3. Tentoonstelling Jakob Smits: Het rijke oeuvre van kunstschilder Jakob Smits ontstond en bewoog zich op een keerpunt in de kunst, maar ook in de samenleving. Het was geënt op zijn omgeving maar het oversteeg tegelijk tijd en ruimte. Tijdens de verbouwing van het Jacob Smits museum in Mol staan belangrijke werken opgesteld in Tabloo. Met de gids gaan we op zoek naar de gelaagdheid in Smits’ kunst en levensverhaal, naar de betekenis van zijn werk in de geschiedenis van de kunst maar ook in de kunstbeleving vandaag.

16u30  Muziek, koffie en dessert

17u      Afscheidswoord door Gewestvoorzitter Han Slot

Inschrijven kan via onderstaande link tot 15 maart. De inschrijvingsprijs bedraagt slechts 70EUR pp, inbegrepen zijn ontbijt, koffie, thee en her en der opgestelde frisse dranken, de activiteiten ’s middags, de spreker, de muziek en de lunch en een dessert. Alcoholische en niet-alcoholische dranken bij de lunch zijn eveneens inbegrepen.

https://buytickets.at/ordevandenprinceafdelingkempen/834148

 

We zouden het fantastisch vinden om in de Kempen onze Princelijke vrienden in groten getale te mogen ontvangen.

 

 

Een activiteit van
Beschrijving gewest: 

Het Gewest Schelde-Mark zag, samen met het Gewest Schelde-Dommel, met wie het een jumelage heeft, het levenslicht in oktober 1998 (hun vroegere namen “Antwerpen-West-Noord-Brabant“ en “Antwerpen-Oost-Noord-Brabant“ bleken niet werkbaar).

Praktisch
Type activiteit: 
Ledendag
Plaats: 
Tabloo, Gravenstraat 3, 2480 Dessel.
Wanneer: 
zaterdag, 22 april, 2023 - 09:30
Prijzen
Deelname lid: inbegrepen

Afrekening: 
Er zijn geen kosten of alle kosten zijn verrekend in één globale factuur