NTC-activiteit De Meierij: Kom over de drempel

NTC-activiteiten 2022 – Kom over de drempel

Op voorstel van Eliane Boileau is in oktober 2022 besloten door de afdeling om als eerste NTC activiteit na Corona kleinschalige hulp te gaan bieden aan de vluchtelingen op kasteel Meerwijk te Engelen. Hier waren op dat moment hoofdzakelijk Syrische en Afghaanse vluchtelingen gehuisvest.

Onze afdeling heeft de afgelopen maanden in samenwerking met Vluchtelingenwerk en de Protestantse Kerk van Engelen een aantal bijeenkomsten voor de asielzoekers in kasteel Meerwijk belegd. Doel: aandacht geven aan de bewoners van het centrum en culturele uitwisseling met hen op diverse vlakken. We hebben het project 'Kom over de drempel' genoemd: ze moeten de drempel van het centrum over om naar buiten te gaan en vervolgens de drempel van een onbekend gebouw - museum, kerk, boerderij, stadhuis, gezondheidscentrum - over om daar naar binnen te gaan.

De eerste bijeenkomst met een klein groepje bewoners, leden OvdP en Protestante kerk was een kennismaking waarbij wij hebben toegelicht wat de Orde van den Prince is, waar wij voor staan en waar wij samen met de protestante kerk van Engelen de bewoners hulp zouden kunnen bieden om een drempel over te gaan. Letterlijk door ze ergens naartoe te rijden, figuurlijk door hen tevoren door middel van gesprekken een idee te geven wat ze zouden kunnen verwachten. De eerste bijeenkomsten zouden op Kasteel Meerwijk plaatsvinden. Amicitia brengen was het doel.

De tweede bijeenkomst was de voorbereiding op het bezoek van Sinterklaas (actie OvdP). We leerden elkaar al wat beter kennen. Sinterklaas bracht met zijn Piet een bezoek aan het centrum. Alle kinderen kregen een cadeautje op maat (actie Vluchtelingenwerk) en een chocolade letter (actie OvdP). De kinderen waren heel blij en gespannen en juichten toen de Sint binnenkwam. Een tolk hielp de Sint bij het uitspreken van de namen van de kinderen. Natuurlijk was er een taalbarrière. De oplossing was simpel: bij ieder kind werd enthousiast geapplaudisseerd. Toen ieder kind een cadeautje had, kon het uitpakken beginnen. Onder de tonen van Afghaanse feestmuziek verliet de Sint het kasteel.

Bij de derde bijeenkomst - de voorbereiding op kerstmis - hadden de bewoners een lunch met specialiteiten uit de keuken van hun land bereid. Het bestuur van de Meierij had kerstollen meegebracht. De gesprekken verliepen zeer geanimeerd. De bewoners stelden veel vragen en vertelden ook over hun ervaringen. Het bezoek werd door iedereen zeer gewaardeerd. We spraken af dat er een vervolg zou komen in 2023.

Verslag door Eliane Boileau, dd. 03-04-2023

behoort tot het gewest Schelde-Dommel dat volgende afdelingen omvat: