Rick de Leeuw met 'Brusselse stadsdichter Jan Smeken'

Rick de Leeuw over 'Brusselse stadsdichter Jan Smeken'

Terugblik

Op vrijdag 13 oktober was het niet onze jonge voorzitter, maar een, weliswaar zeer vitale,  grijsharige Rick de Leeuw die de vergadering opende met de aankondiging van een heerlijke pompoensoep. Deze werd later gevolgd door een kalfsentrecote met slaatje en pont neuf.

Jan mocht zijn maidenspeech als kersverse voorzitter afsteken. Hij begon met ons te herinneren waarvoor de Orde staat en las de keure voor….  amicitia en tolerantia in de geest van Willem de Zwijger, Prins van Oranje.  Ann en Karin werden bedankt voor het voorgaan in de vergadering van 8 september jongstleden. 

Onze voorzitter overliep het programma van het komende jaar:

8 sept: prof Laenen – Oekraïne – wereldbeeld Rusland

13 okt: Rick de Leeuw – Brusselse stadsdichter Jan Smekens; voorstelling Auxilia

10 nov: maidenspeech Hilde Opgenhaffen; voorstelling Duo for a job

8 dec: Jonathan Lambaert over Nietzsche

12 jan: maidenspeech Peter Braet

23 feb: met Taxandria, René van Stipriaan – boek De Zwijger, het leven van Willem van Oranje

8 ma: Loic De Cannière – Afrika 2050

12 apr: Ludo Simons – Stijn Streuvels

10 mei: prof Dirk De Bièvre – VS, EU en China: handel, handelsoorlog of oorlog?

Zaterdag 15 juni: uitstap Brussel Art Nouveau

Input en bedenkingen, gelijk welke, zijn steeds welkom en kunnen gemeld worden aan de leden van het bestuur. 

Jan herinnerde aan het concert van aanstaande zondag 22 oktober om 10.30u waar oa Katrien de Bièvre de mooiste klanken uit haar viool zal halen. Locatie: Hubertustheater Wico Junior Campus Stationsstraat 25 in Pelt. Warm aanbevolen! Gelieve hiervoor vooraf aan te melden bij yvo.vanlessen@skynet.be

Dit jaar zullen 2 projecten in de kijker gezet worden: ‘Auxilia’ en ‘Duo for a job’, waarover later meer.

Kandidaat lid Leen Thielemans en partner Geert werden welkom geheten voor de tweede maal, hun buren Annabel en Koen kwamen ook de sfeer opsnuiven.

De nieuwe folder werd voorgesteld. Deze kan gebruikt worden om potentiële kandidaat leden nog beter te informeren waarvoor de Orde staat. Planning is om op vrijdag 26 januari 2024 alle kandidaten samen te brengen voor een info- en ontmoetingsmoment. Gevraagd wordt dat ieder van ons nadenkt over een eventuele nieuwe, zeer geschikte kandidaat. 2 à 3 nieuwe leden per jaar lijkt een goed streefdoel om onze afdeling toekomst te blijven geven.

Ronald mocht onze spreker van de avond, Rick de Leeuw, introduceren. Ronald ‘herontdekte’ de man in het Café bij Rita in Heks. Het werd een dermate boeiend gesprek dat het idee groeide om Rick de Leeuw uit te nodigen als spreker voor één van onze vergaderingen. Deze culturele duizendpoot begon zijn literaire carrière in 2000. Zijn poëziebundel behoort tot de best verkochte in de lage landen.

Rick de Leeuw begon zijn verhaal met de presentatie van ‘Het Grote Ontbreekwoordenboek’. In dit boek vind je woorden die nog niet bestaan…  ‘maar dat wel zouden moeten doen’, aldus de auteur. Het idee hiervoor was gegroeid op de dag dat Rick zich realiseerde dat hij ouder was dan de leeftijd toen zijn vader gestorven was. En hier bestond geen woord voor. Ik onthoud ook nog het woord ‘hamerglas’ en ‘huicheljuichen’.Indien je nog meer woorden wilt bijleren, luister dan elke woensdag naar ‘Nieuwe Feiten’ op radio 1. 

Zijn liefde voor de Brusselse stadsdichter Jan Smeken begon in 2006. Toen liep er in Brussel een project met kunstwerken geïnspireerd op het werk ‘Sneeuwpoppengedicht’ (anno 1511) van Jan Smeken. Deze man was 500 jaren geleden Brussels stadsdichter en artistiek leider van de rederijkerskamer ’t Mariacranske. De poëzie is geschreven in het Middelnederlands en Rick de Leeuw werd aangesproken om deze te vertalen. Zijn kennis van het Middelnederlands is niet volmaakt en daarvoor mocht hij bellen met Remco Sleiderink, hoogleraar Middelnederlandse literatuur aan de universiteit van Antwerpen. Na 34 coupletten van 12 regels elk in een dwingend rijmschema ontstond er een vriendschap met de persoon Jan Smeken. In 2017 was Jan Smeken 500 jaar dood, en dit was de aanleiding om als blijk van hun vriendschap de roman ‘Ik Jan Smeken’ uit te brengen, in samenwerking met professor Sleiderink. Onze spreker onderhoudt ons met anekdotes over een roman schrijven die zich afspeelt in de late Middeleeuwen, en declameert enkele passages uit het boek. Hierin belicht hij onder meer het vernieuwende en het visionaire van de stadsdichter uit de 16de eeuw.

Alsof het nog niet genoeg was, bracht Karin nadien Kristien Fransen, verantwoordelijke voor fondsenwerving en communicatie bij Auxilia, naar het podium om haar organisatie voor te stellen. Auxilia is naast ‘Duo for a job’, één van de 2 projecten die we dit jaar in de schijnwerper willen zetten. Deze organisatie vond zijn oorsprong in de jaren 20 van de vorige eeuw, toen kinderen in sanatoria langdurig werden opgenomen en dusdanig het onderwijs moesten derven. Het initiatief om te leren via correspondentie werd geboren. Vandaag ligt de focus op het individueel begeleiden van een leertraject bij hen die hiervoor nergens anders terecht kunnen. De meeste aanvragen (42%) hebben betrekking tot het bijwerken van taalachterstand. Het boek ‘Overhaald’, gedichten en verhalen in klare taal, is een hulpmiddel. De hulpverlener probeert als scharnierfiguur het zelfvertrouwen en de motivatie te verhogen bij de jongere. Hoe kan je Auxilia helpen:

  • zelf leerbuddy worden of mee helpen in de regiowerking 
  • een gift doen (met fiscaal attest) via Auxilia Mecenas
  • anderen vertellen over Auxilia

Een warme oproep om actief een steentje bij te dragen aan dit mooi project. Bij interesse graag aanmelden bij Karin Vannuffelen. Met dank aan Kristien Fransen om ons, met haar verhaal, dichter bij Auxilia te brengen.

Bij de koffie werd nog nagepraat en nadien reden we naar huis.

 

 

Peter Braet, secretaris

Een activiteit georganiseerd door: 

behoort tot het gewest Schelde-Dommel dat volgende afdelingen omvat:

Kort

Plaats: 
Restaurant Den Eyck in Kasterlee
Wanneer: 
vrijdag, 13 oktober, 2023 - 19:00
Beschrijving: 

Rick de Leeuw over 'Brusselse stadsdichter Jan Smeken'