Internationaal NL onderwijs, Zoom vergadering E-M januari 2021

Internationale uitwisseling over het Nederlands Onderwijs in het Buitenland in coronatijd 2021

Terugblik

Verslag:
Bestuurswisseling in 2020:  Na 12 jaren in twee episodes heeft Ward Coppens het stokje overgedragen. Namens de afdeling gaf het bestuur hem een waardevol boek van Prince-lid Edward De Maesschalck: De graven van Vlaanderen.
Het huidige bestuur bestaat uit: Rutger Hornikx, voorzitter ad interim; Wim Impens, secretaris; Johna Christiaens, penningmeester; Danny Jamers, NT&C. Wim stelde zich voor als nieuw bestuurslid.

“Heer, heb meelij met de Belgen”, een tekst van Freek de Jonge, werd door Ward Coppens voorgedragen. Het was een leuke, halve poging van Freek om wat over de grens te begrijpen.

Ruud Hagenouw, OvdP adviseur voor corona, gaf in zijn update het advies om voorzichtig te blijven, zeker tot in 2022.

(voor Princezine: als uit 16 afdelingen wereldwijd 43 mensen heel erg nieuwsgierig zijn hoe dat iedereen het onderwijs ‘gewoon’ en in coronatijd aanpakt, dan is het zoiets als een webinar, niet?)

Het Nederlands Onderwijs in het Buitenland: Manhattan, Curaçao, Londen en meer.

Tbilisi, Georgië:
Ruud Hagenouw, nog aan de microfoon, legde uit dat zijn afdeling Heerlen vanaf 2003 de universiteit van Tbilisi, Georgië ondersteunt m.b.t. het docentschap Nederlandse taal. Studenten komen ook naar Heerlen en volgen o.m. de zomercursus in Gent. De huidige docente Nino Pkhakadze heeft zelf als oud-leerling de opleiding, die opgericht is door Ingrid Degraeve, in Tbilisi gevolgd. Daarnaast heeft zij één jaar Nederlands aan de leergangen in Maastricht. In die periode was zijn gast-lid van de afdeling Heerlen. Momenteel telt de opleiding in Tbilisi 16 (part-time) studenten Nederlandse taal. In 2017 hebben een aantal leden van de afdelingen Heerlen en Hulst de Universiteit bezocht.

NL school het Klokhuis, New York, VS:
Loura Zijdel (voorzitter afdeling Manhattan) en Veerle Vandecasteele, beiden schooldirecteur, deelden met ons de prachtige groei van de school, die ook voor 14 andere scholen in de VS een soort moederschool is, bijvoorbeeld met bijscholing en overleg.Alle kinderen die de Nederlandse taal willen bijhouden of zelfs voor het eerst leren, zijn welkom. Dit zijn overwegend kinderen van Nederlandse en Vlaamse gezinnen. Vanwege het damesakkoord afgesloten tussen de ministers van Onderwijs van zowel Nederland als Vlaanderen, kunnen de scholen onder de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland een aanvraag doen voor subsidie.

Nederlands in het Papiamento-sprekende Curaçao:
Gerry Lendering (voorzitter van de afdeling Curaçao) en Marion Thomasia-Keiren (secretaris) werken beiden in het onderwijs. Nederlands wordt door 90 % van de bevolking weinig gesproken, maar is absoluut nodig om te kunnen leren. De afdeling doet veel, bekend is de set van 2  tweetalige jeugdboeken om het leren leuk te maken. Het onderwijssysteem wordt uitgelegd met het taal-keuze probleem; en de impact van corona. De bevlogenheid van de onderwijskrachten was duidelijk.

3 typen lessen in Londen:
Brit Beckers, zelf een leven lang in het onderwijs geweest, toonde de presentatie van Rob Surminski. Rob, ook wel een “Meester Max’, geeft online lessen op maat (4-40 jaar), geeft les aan de High School (15-17 jarigen) op de internationale school in Cobham, Surrey; er is ook wekelijks een uur les Nederlands voor 4-14 jaar. werkt mee met lessen Nederlands Zowel Brexit  (vertrek van expat families) als corona hebben er grote gevolgen.

Bratislawa, Slowakije:
Karel van Liempt kondigde aan dat op 15 januari de afdeling Keerbergen een open zoomvergadering had met ook deelnemers van hun project bij de Comenius universiteit in Bratislawa. Hun docent, Benjamin Bossaert, spreekt over zijn proefschrift: Literaire en historische representaties van twee nationale rebellen: Jan de Lichte (Vlaanderen) versus Juraj Jánošík (Slowakije). Zie de link

Lieve Jacobs gaf ons, op het scherm, een levendige vertolking van het lied: “Een kleine ingreep” van Martine Bijl. Daarna sprak gewestpresident Christophe Ommeganck, en de voorzitter van Extra-Muros sloot de vergadering af.

(kan nog worden bewerkt)

Klokhuis-cultuur
Klokhuis-lesmethoden
Curacao-veeltalig
Londen
Londen-les op afstand
Een activiteit georganiseerd door: 

De afdeling Extra Muros behoort tot het gewest Buitenland dat volgende afdelingen groepeert:

Kort

Plaats: 
computer of smartphone
Wanneer: 
woensdag, 13 januari, 2021 - 20:00
Beschrijving: 

Op 13-1-2021 een zoomvergadering met o.a. het Nederlands onderwijs in het buitenland. 

Over de deelname: 
Deelname: 43 deelnemers van 16 afdelingen van Manhattan, Curaçao, Kaapstad; en van Extra-Muros (gastheer), Londen, Luxemburg, Keulen, Parijs, Prinsbisdom; Brussel-Zavel, Gent 1, Heerlen, Keerbergen, Limburg 1, Oostende, Zwolle