Historiek: wie herinnert zich nog 1979 voor de Orde van den Prince afdeling Maasland?

Onze geschiedenis

Historiek: wie herinnert zich nog 1979 voor de Orde van den Prince afdeling Maasland?

Er  stond  één en ander te gebeuren. Er was eerder al een begin gemaakt met de oprichting van de allereerste grensoverschrijdende afdeling. Dat liep niet van een leien dakje, met een moeilijke bevalling in 3 fasen: twee keer werd een poging aan Nederlandse zijde gewaagd: in 1975 al in Sittard met Paul Knapen, toenmalig gewestpresident uit Sint-Truiden en een tweede poging in 1977 in Maastricht onder impuls van de heer Gerold.

Derde keer goede keer in 1978, toen aan de Belgische kant met steun van 2 peters uit afdeling Limburg 2, nl. Elias Deconinck en Walter Sompele. In Pietersheim kwam dezelfde groep samen, weliswaar zonder de heer Herold met als voorzitter Johan van Banning, secretaris Renaat Lauwers+ en penningmeester Jef Wouters. In Eisden werd een eerste kerstdiner gehouden, doch exclusief met mannen onder elkaar. John Smeets+ kwam er toen ook bij.

De eigenlijke installatie van de afdeling Maasland gebeurde op 5 mei 1979 in de Roosterhoeve, onder leiding van president Candries en gewestpresident Gilbert van Eetvelde. 15 leden werden geïnstalleerd: 7 Nederlanders en 8 Belgen. 

Er zijn al vele namen genoemd, maar er komen er nog wat voorbij. Even stilstaan en herinneringen ophalen aan velen die erbij geweest zijn en die de afdeling deden groeien en bloeien. Sommige stichters en leden van het eerste uur zijn nu nog present, en dat bewijst dat een lidmaatschap van de Orde van de Prince een lang termijn engagement is, met –zoals dat altijd geformuleerd is- een persoonlijke inzet van elk lid tot welzijn van de volksgemeenschap waar we deel van uitmaken, natuurlijk de eigen regio Maasland, maar ook Vlaanderen Nederland, Europa en overal waar de Nederlandse cultuur haar plaats moet vinden en behouden.

Vele namen dus, en misschien hoort u uzelf nog even langskomen.

In de voorbije 41 jaar passeerden er heel wat voorzitters, afwisselend Nederlanders en Belgen: Johan van Banning, Jef Wouters, Paul Höfte, Geert Verbeet+, Renaat Lauwers+, Jan van Alphen (2 x), Jaak Bergers, Wim Frijns (2 x), Pierre Theunissen, Mariet Evens, Joep Pluymaekers, Robert Verheyen, Pieter van Steekelenburg en anno 2020 Luc Bleukx samen met Jos Kalders.

Secretarissen waren: Renaat Lauwers+, L. Corten, Monica Höfte, Joep Pluymaekers, Gerard Steutelings, Frans Van Streels en momenteel Armande Journée.

Penningmeesters: J. Wouters, R. Lauwers+, T. Van Wijck+, F. Janssen, Wilma Meens. Verantwoordelijken NT&C: P. Haimon, M. Boonen+, W. Kamminga+ en nu Noud van Hensberg

In haar 41 jaar geschiedenis organiseerde de afdeling Maasland 5 Gewestdagen: in 1983 met diner op de boot (103 pers.), in 1989 in La Butte aux Bois (115 pers.), in 1995 op Kasteel Wurfeld (106 pers.), in 2004 (100 pers.) en in 2012 in het Koninklijk Atheneum Maaseik (113 pers.). De Gewestdag anno 2020 werd uitgesteld omwille van Covid-19.

Daarenboven in 1998 een Landdag in Valkenburg, samen met afdeling Genk en Tongeren-St.-Truiden.

De afdeling leverde één gewestpresident, nl. Geert Verbeet+ en 1 algemeen president, Wim Kok, die de leden gingen  steunen op de Landdag in Leiden in 2002.

Afdeling Maasland stond ook aan de wieg van 2 nieuwe afdelingen: Maastricht in 1988 en Heerlen in 1991.

Waarin  zijn we sterk ?

  • reeks lezingen, ook  met  eigen inbreng van de leden, en de traditionele poëzie-avond;
  • samenwerking met andere afdelingen binnen het gewest: Genk, Maastricht, Heerlen;
  • samenwerking met Marnixring, A.N.V. en andere externe genootschappen.

 

Met Maaseik als plaats van samenkomst, verwelkomt de afdeling leden van beide kanten van de Maas. Wij zijn echt grensoverschrijdend !! De afdeling behoort tot het gewest Limburg dat volgende afdelingen groepeert: