BUURTAAL met Miet Ooms in de zoom

Terugblik

Programma:
- Inauguratie van een nieuw lid bij de afdeling Extra-Muros
- In memoriam ter ere van Rutger Hornikx
- Voordracht van Miet Ooms

  • Gedicht als afsluiting

Verslag:
Ter afsluiting van een interessant en aangenaam, maar ook een zeer bewogen jaar, zijn we nog een keer samen gaan zitten in een zoommeeting in de hoop bij een volgende samenkomst terug fysiek bij elkaar te kunnen zijn.

Deze zoomsessie, initieel gepland op 2 juni, is door het veel te snelle heengaan van onze geliefde voorzitter Rutger Hornikx, verplaatst geweest naar 23 juni. We zijn er van overtuigd dat Rutger niet zou willen weten hebben van afstel en de leden van Extra-Muros beschouwen deze ietwat ‘speciale’ sessie dan ook als een eerbetoon aan Rutger.

a) Om 19.30u is de sessie gestart voor de leden van Extra-Muros met de intronisatie van een nieuw lid, Wilken Engelbrecht, bij de afdeling.

Voor de installatie van het nieuw lid werd het protocol gevolgd dat figureert op de webstek van de Orde van de Prince.

Na het voorlezen van de Keure door de afdelingssecretaris, heeft de peter Marc Hertens, lid van de afdeling Limburg I, die een zeer goede kennis is van Wilken, een interessante uiteenzetting gegeven over de aanwinst voor Extra-Muros met hun  nieuwe lid.

“Voorgezegd” door onze Gewestpresident Chistophe heeft Wilken dan de belofte van trouw afgelegd.

Christophe heeft dan een welkomstwoord gehouden met een verwijzing naar de ‘rechten en plichten’ van elk lid.

Ons nieuw lid Wilken heeft vervolgens een korte toespraak gehouden waarna we allen met veel vreugde een toast uitgebracht hebben. Extra-Muros is verheugd een nieuw lid te mogen verwelkomen met flink wat opportuniteiten voor de Afdeling, het Gewest en Orde in het algemeen!!!

Tevens dank voor de aanwezigheid van Marc Hertens, Jos Wilmots en Benjamin Bossaert waarmee de verbondenheid tussen de afdelingen duidelijk aangetoond is met perspectieven naar de toekomst toe.

Normalerwijze zou een tweede kandidaat-lid verwelkomd worden. John-Patrick Broekhuijsen was jammer genoeg belemmerd en zal bij een volgende gelegenheid ‘geïnstalleerd” worden.

b) Om 20.00u is de zoomsessie opengesteld voor alle geïnteresseerde Prince-leden voor een serene en intieme hommage aan Rutger.

Ward Coppens heeft een prachtige tekst voorgelezen, terwijl een fotoreportage mooie  herinneringen aan Rutger onder onze ogen bracht. Het is aangrijpend te weten dat zijn echtgenote Marianne dit in memoriam heeft kunnen en willen meemaken. Het ‘in memoriam’ is te vinden als bijlage van dit verslag.

c) Interessante, gevarieerde en interactieve voordracht door Miet Ooms die ons onderdompelt in de Nederlandse taal in België en Nederland, “Welkom bij Buurtaal”.

Door middel van een anekdote en een vraag waar de deelnemers op moeten antwoorden via 'chat', belanden we in de Nederlandse taal zoals we ze in Nederland en/of België horen, zeggen, verstaan... Tijdens de lezing konden de deelnemers doorlopend vragen stellen of opmerkingen formuleren in de chat.

Bepaalde ‘weetjes’ waren wel een verrassing. Blijkbaar zijn in Nederland alle woorden van voorwerpen mannelijk. Het veelgebruikte Vlaamse U en Uw is onbestaande in Nederland.

Na enige technische uitleg over de deelname aan de interactieve quiz, kwamen een aantal interessante woorden met een soms verschillende interpretatie in Nederland en Vlaanderen aan bod. Bij elk keuzeantwoord, volgde een korte bespreking. Wel plezant om te vernemen dat je als Vlaming in een Nederlands restaurant niet verbaasd moet zijn als je een pollepel krijgt terwijl je duidelijk een soeplepel had gevraagd (had je een eetlepel gevraagd, was alles in orde geweest …). Het was best een ‘enerverende’ (= spannend in Nederland) sessie maar dan niet in de Vlaamse betekenis van het woord.

Na de bespreking van de quiz, was er nog voldoende tijd over voor vragen of opmerkingen. Een aantal anekdotes en opmerkingen over bepaalde aspecten, brachten duidelijk de ‘georganiseerde’ discussiemogelijkheden van een zoom naar voren.

De leden van Extra-Muros zijn verheugd haar boek “Buurtaal, praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland” te mogen ontvangen hebben.

d) In bijlage het prachtig gedicht ter afsluiting, uitmuntend gebracht door Ward.

Hartelijk dank aan Brit Beckers voor haar rol als “host” voor de praktische organisatie van de zoomsessie en aan Christophe Ommeganck, onze Gewestpresident, voor zijn onverdroten steun aan onze afdeling.

Bijlagen:

  • In memoriam voor Rutger Hornikx
  • Gedicht ter afsluiting
Een activiteit georganiseerd door: 

De afdeling Extra Muros behoort tot het gewest Buitenland dat volgende afdelingen groepeert:

Kort

Wanneer: 
woensdag, 2 juni, 2021 - 20:00
Beschrijving: 

Deze activiteit is uitgesteld tot 23 juni. Verdere info volgt.

Spreker: 
Miet Ooms
Over de deelname: 
40 ingeschreven deelnemers van 11 afdelingen ( Extra-Muros, Heerlen, Kaapstad, Keulen, Limburg 1, Londen, Luxemburg, Oostende, Parijs, Plantiniana, Prinsbisdom).