De Bokkenrijders

Terugblik

Luc Bleukx heeft een uitgebreide studie gemaakt van de Bokkenrijders, zowel in Nederland en België
en vertelde daarover.. Hij plaatste deze bendes in hun historische context in de 18e eeuw, vertelde
waar ze actief waren en maakte met prenten aanschouwelijk hoe het strafrecht in de tijd van de
Bokkenrijders functioneerde. Voor het krijgen van een bekentenis had men marteltuig en de straffen
waren zwaar. Niet alleen bij de misdaad maar ook bij opsporing en bestraffing ging het er ruw aan toe. 

Een activiteit georganiseerd door: 

behoort tot het gewest Oost-Nederland dat zeven afdelingen omvat :

Kort

Plaats: 
Fletcher hotel Wolfheze
Wanneer: 
maandag, 16 oktober, 2023 - 20:00
Beschrijving: 

Lezing door Luc Bleukx 
van de afdeling Maasland te Maaseik 

Spreker: 
Luc Bleukx
Over de deelname: 
De opkomst was groot, vrijwel alle leden waren er, vaak ook met partner.