Gent Willem I wil meer Nederlandstalige namen voor handelszaken

Gulden Draak-trofee voor de Gentse handelszaak met de mooiste Nederlandstalige naam

Terugblik

Tijdens de feestelijke bekendmaking op 13 november in de campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool gaf afdelingsvoorzitter Dirk Portier eerst tekst en uitleg bij de doelstellingen van het princelyke genootschap. Nadien lichtte An De Moor toe waarom de uitreiking van een Gulden Draak-trofee een belangrijk signaal wil zijn naar nieuwe handelszaken in groot-Gent: “Waarom kan het Nederlands niet sexy, commercieel en aantrekkelijk klinken? En denkt u dat iedereen altijd alle Engelstalige termen op websites, winkelramen en folders van Engelstalige handelszaken begrijpt? Bedenk dat in deze stad - en met succes zoals u weet - gevochten is voor een Nederlandstalige universiteit, hoewel velen dat onmogelijk achtten. En welke taal kunnen en zouden alle nieuwe Vlamingen uit de islamlanden, Oost-Europa of Zuid-Amerika het best aanleren om met de Vlamingen en de andere Nieuwe Vlamingen te kunnen praten en samenleven? Inderdaad: het Nederlands! Wat een uitgesproken kans om onze taal te herbronnen, er een wereldtaal van te maken en zo ook onze identiteit uit te dragen.” Ze besloot met een oproep tot meer taalfierheid, meer taalwaakzaamheid en meer taalzorg om te vermijden dat het Nederlands op termijn tot verdwijnen gedoemd is.

Prof. dr. Piet Taelman verantwoordde in een bevlogen en welsprekende stijl de keuze van de jury voor “De Dikke Ziel: “Met die originele, mooie Nederlandstalige naamkeuze voor hun zaak sluiten Fannie en Alexander in de eerste plaats naadloos aan bij de voormalige bestemming van het pand waarin hun onderneming is gevestigd. Tot vorig jaar werd er in de voormalige vleeshal, niet toevallig gevestigd in de Slachthuisstraat te Gent, nog vlees verkocht. De “dikke ziel” is namelijk de oude benaming voor het kleinhoofd van het rund, soms ook de dikke lende genoemd. Dit heupstuk wordt beschouwd als het beste gebraadstuk. Het is het stuk waaruit de rumpsteak wordt gehaald: de korte, dikke en malse biefstuk die ideaal is om te roosteren.

De naam straalt ook de passie voor authenticiteit en pure ambacht uit, die geloofwaardig tot uitdrukking wordt gebracht in alles wat op vandaag in deze zaak te zien en te koop is. Naast koffie, thee, taart, tapas, wijn, bier, belegde boterhammen en, jawel, ook vlees – alles afkomstig van lokale producenten of groothandelaars – is zowat alles wat in de koffiebar los staat ook te koop: allerhande brocante, oude lessenaars, schoolkaarten en planten. In de voormalige vriesruimte staat een oude drukpers waarmee Alexander nog op ambachtelijke wijze kaartjes drukt. U verneemt er niet enkel veel over de drukkunst, maar kan er ook origineel drukwerk op de kop tikken. Kortom, in het volledige aanbod zit manifest een ziel.

Maar het beslissende zetje om de Gulden Draak-trofee 2023 toe te kennen aan De Dikke Ziel vond de jury in het verband tussen die naam en wat Fannie en Alexander dagelijks bezig hield of houdt. Fannie bouwde een rijke ervaring uit in de hulpverlening en het buitengewoon onderwijs, terwijl Alexander nog steeds het beste van zichzelf geeft in het ondersteunen van leerlingen met leernoden. Niet enkel de zaak, maar ook de ondernemers getuigen hiermee te beschikken over een dikke ziel.”

De trofee werd op vraag van de afdeling Gent Willem I ontworpen en gebeeldhouwd door de bekende Vlaamse beeldhouwer Tom Frantzen. Het beeld wil met een knipoog de sfeer van het historische en tegelijk bruisende, hedendaagse Gent weerspiegelen. Zoals wel vaker combineert de kunstenaar een minimalistische en een organische vorm, in dit geval van een klok (in cortenstaal) en een draak (in brons). Klokke Roeland fungeert hierbij als een skate-helling die het hippe draakje toelaat een aanloop te nemen om zo hoog mogelijk op te vliegen: een heuse 'hoogvlieger'! Dit laatste is ook het doel van dit nieuwe initiatief van de Gentse afdeling van de Orde van den Prince: handelszaken motiveren dat ze ook hoogvliegers kunnen zijn met een Nederlandstalige naam, een mooi voorbeeld van inzet op het vlak van NT&C-werking en een bredere bekendmaking van waarvoor de Orde van den Prince voor staat.

Een activiteit georganiseerd door: 

Kort

Plaats: 
Arteveldehogeschool, campus Kantienberg, Voetweg 66 in Gent
Wanneer: 
maandag, 13 november, 2023 - 18:45
Beschrijving: 

De afdeling Gent Willem 1 gaat op 13 november de Gulden Draak uitreiken, een prijs die toegekend wordt aan een Gentse handelszaak met de mooiste Nederlandse naam. Bij voorkeur verwijst de naam naar wat er in de winkel verkocht wordt. Op die manier wil de afdeling meer Nederlands in het Gentse straatbeeld.

Op maandag 13 november om 19u00 vindt de plechtige uitreiking plaats in de Arteveldehogeschool, campus Kantienberg, te Gent.