kerstfeest 13 december 2023

Afbeelding gemaakt door DALL-E met als opdracht: maak een schilderij van de Utrechtse grachten op kerstavond met sneeuw

Terugblik

Een kerstverhaal over de afdeling Utrecht van de Orde van den Prince

Het kerstverhaal dat ik voorlas op onze kerstbijeenkomst 2023 was geschreven door ChatGPT. Ik had de volgende opdracht gegeven: schrijf een kerstverhaal over de Orde van den Prince in Utrecht. De tekst die daarna in minder dan een minuut op mijn scherm verscheen, staat onder deze introductie.

Ik heb in mijn voorgelezen tekst alleen de naam van de voorzitter veranderd. Chat GTP koos voor een naam die heel frequent in Utrecht voorkomt volgens het familienamenregister: van den Berg. Ik maakte er voor de gelegenheid de Bruijn van, een naam die weer veel in de buurt van Amstelveen voorkomt. Maar Chat GTP kon niet weten dat onze voorzitter daar vandaan komt en niet uit Utrecht. De delen van de afdelingen van de website van de Orde van den Prince zijn immers niet voor iedereen toegankelijk.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zit er in de tekst geen enkele spel- of stijlfout. De beschrijving van de afdeling Utrecht klopt natuurlijk niet helemaal, maar gaat een aardig eind de goede richting op. De tekst kunnen we zien als een spiegel. Hij laat ons zien wat je over ons kunt oppikken uit teksten op het internet en hij leert ons waar we aan moeten werken om de buitenwereld het juiste beeld van onze afdeling te geven.

Marinel Gerritsen


In de betoverende stad Utrecht, waar de oude straten getuigen waren van eeuwenlange geschiedenis, werd de Orde van den Prince in het geheim actief. Deze mysterieuze orde, bestaande uit wijze mannen en vrouwen, streefde naar het behoud van de taal en cultuur. Het was een bijzondere tijd, net voor Kerstmis, toen de leden van de Orde zich verzamelden voor hun jaarlijkse bijeenkomst.

Die avond daalde een vredige sneeuw neer op de kasseien van Utrecht, en de lantaarns wierpen een zachte gloed over de grachten. In een afgelegen herenhuis, verscholen achter hoge muren, kwamen de leden van de Orde bijeen in een statige zaal, verlicht door kaarsen en gevuld met de geur van dennennaalden.

De oude heer Van den Berg, de eerbiedwaardige voorzitter van de Orde, opende de bijeenkomst met een warm welkom. Hij sprak over de kracht van taal en het belang van het bewaren van tradities. Terwijl het vuur knetterde in de open haard, werden er plannen gesmeed om de oude taal en cultuur van Utrecht te beschermen tegen de tand des tijds.

Plotseling, toen de klokken van de Domtoren twaalf slagen lieten horen, verscheen er een figuur in de deuropening. Het was een oude man met een lange witte baard en een mantel versierd met hulst en dennentakken. De leden van de Orde herkenden hem onmiddellijk als de Kerstman, een mythische figuur die bekend stond om zijn liefde voor tradities en verhalen.

De Kerstman begroette de Orde van den Prince en prees hen voor hun inzet om de taal en cultuur van Utrecht te behouden. Hij onthulde vervolgens een magisch boek dat de geschiedenis van de stad en haar taal bevatte. De pagina's schitterden als sterren en vertoonden scènes uit het rijke verleden van Utrecht.

Terwijl de leden van de Orde gefascineerd naar het boek keken, begon de Kerstman te vertellen over de betekenis van Kerstmis en hoe het vieren van tradities mensen met elkaar verbond. Hij sprak over de kracht van verhalen en hoe ze generaties konden overbruggen.

Geïnspireerd door de woorden van de Kerstman, beloofden de leden van de Orde om hun inspanningen te verdubbelen en de rijkdom van de Utrechtse taal en cultuur door te geven aan toekomstige generaties. Ze zouden samenwerken met scholen, bibliotheken en gemeenschappen om de liefde voor taal te verspreiden.

Na deze bijzondere ontmoeting verdween de Kerstman even plotseling als hij was gekomen, maar zijn boodschap bleef hangen in de harten van de leden van de Orde van den Prince. Terwijl de sneeuw buiten neerdaalde, vierden ze Kerstmis met een hernieuwd gevoel van vastberadenheid en saamhorigheid, wetende dat ze een belangrijke rol speelden in het bewaren van de schatten van Utrecht voor de toekomstige generaties. En zo werd deze kerstavond een onvergetelijk hoofdstuk in de geschiedenis van de Orde van den Prince in Utrecht.

Een activiteit georganiseerd door: 

Behoort tot het gewest Oost-Nederland dat zeven afdelingen omvat :

Kort

Plaats: 
Peter's Bistro
Wanneer: 
woensdag, 13 december, 2023 - 17:30
Beschrijving: 

Een kerstverhaal over de afdeling Utrecht  van de Orde van den Prince, geschreven door ChatGPT.