Nederlandse Taal & Cultuur (NT&C)

Ondersteuning onderzoeksprojecten van de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest.

De afdeling Arnhem is al veel jaren betrokken bij de activiteiten van de vakgroep Neerlandistiek in Boedapest. Zij wil daarom graag projecten (blijven) ondersteunen die niet via het ELTE- curriculum kunnen worden gefinancierd, die wel voor de verbreding/verdieping  van de opleiding van belang zijn en ook voor ons interessant kunnen zijn. De coördinator NT&C heeft regelmatig contact met Orsi Rethelyi* over de voortgang van de projecten.

*Dr. Orsolya (Orsi) Réthelyi is universitair hoofddocent Nederlandse letterkunde en cultuurgeschiedenis en vakgroephoofd aan de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit Boedapest (ELTE). Sinds 2016 is zij ook onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW)

Projecten 2020-2021

1e onderzoeksproject:  Opzetten van een interactieve website ten behoeve van het project Kindertreinen.

Een eerdere subsidie maakte het al mogelijk om een webdesigner te vragen een website bij het project ‘Migratie, Literatuur en Identiteit’ te ontwerpen. Deze site gaat specifiek over 'De kindertreinen' tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen met kinderen die moesten aansterken na W.O.I (en soms niet terugkeerden maar achterbleven in ons land). In een aantal boeken van de Nederlandse jeugdliteratuur uit die tijdsperiode wordt er aandacht besteed aan de komst en aanwezigheid van deze kinderen in ons land. 

Om studenten verder bij dit project te betrekken zal er door hen een werkgroep worden geformeerd die na een gemeenschappelijke brainstormsessie – onder begeleiding van Orsolya Réthelyi en Roland Nagy – het ontwerp van de webpagina verder uitwerkt en van content voorziet. 

Zie voor meer informatie over dit project het verslag van de bijeenkomst (van de afdelingen Apeldoorn, Arnhem, Twente-Achterhoek en Utrecht)  op 17 februari  in Apeldoorn.

2e onderzoeksproject: Literaire vertaalworkshop mogelijk maken die gaat over 'Migratie' (geschiedenis en literatuur). De Iraaks/Nederlandse auteur Rodaan al Galidi wordt hierbij uitgenodigd.

Rodaan el Galidi schrijft gedichten, verhalen en boeken. Zijn bekendheid dankt hij o.a.  aan het boek ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. Deze roman gaat over mensen die onderworpen zijn aan wetten en regels en het boek houdt ons een spiegel voor over hoe het in elk geval niet zou moeten gaan met de procedures rond asielzoekers; een onderwerp dat in onze beide landen, op verschillende manieren, actueel is
Rodaan Al Galidi putte voor deze roman uit zijn eigen ervaringen als asielzoeker. Hij woont sinds 1998 in Nederland en ontving in 2011 de Literatuurprijs van de Europese Unie. Kort daarna zakte hij overigens voor zijn inburgeringstoets…

De workshop zal aan ELTE een reeks colleges afsluiten die gaat overNederlandse migratiegeschiedenis en wordt  gegeven door Emmeline Besamusca van de Universiteit  van Utrecht. Zij komt met een Erasmus docentenuitwisseling naar Boedapest. Judith Gera en Orsolya Varga zullen als docenten betrokken zijn bij de vertaling van de gedichten en proza van deze auteur. 

behoort tot het gewest Oost-Nederland dat zeven afdelingen omvat :