INTERESSANTE INFO

*  link naar de website van Onze taal :  https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/​

*  link naar de nieuwsbrief van Onze taal : 
              http://onzetaal.m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React? encId=Ft2Tzdy4IbVKZHT&actId=31548925&command=openhtml

*  link naar de literaire weblog :       http://tzum.info
 
*  link naar de info-website over laaggeletterdheid :
      https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-rekenen-digitale-vaardigheden/aanpak-laaggeletterdheid

 
*  link naar het  Taalhuis :   https://www.taalhuis.nl-op-website

 
 
           
     

        

 

 

 

Beschrijving gewest: 

Het gewest Oost-Nederland omvat zeven afdelingen gelegen in Gelderland , Twente en Utrecht :