Terugblik 2018-2019

We maken bij de afdeling Meise geen verslagen van elke bijeenkomst. Het moet plezant blijven, en de afwezigen hebben altijd ongelijk. Om u toch een idee te geven hoe zo’n jaarwerking eruit ziet, een overzicht van de activiteiten voor het werkjaar 2018-2019. Naast de 10 ‘eigen’ bijeenkomsten, waren er ook 2 centraal georganiseerde: de Algemene Ledendag en de Gewestdag:

21 september, open: Beleggen in een turbulent landschap, dhr. P. Verelst, voorzitter VFB
In een open vergadering zijn de leden welkom met hun partner. Zoals steeds dineren we samen en luisteren we naar en debatteren met de gastspreker.

6 oktober, open: Algemene Ledendag "Taal voor allemaal" te Ede in Gelderland, waar we met de bus naartoe trokken.

18 oktober, besloten: Creatieve brainstorm, interne zaken & intern literair salon.
Een afdeling met bestuurd worden, op deze bijeenkomst bespreken we de werking, financiën, … en als afsluiter stellen enkele leden een boek voor dat ze recent lazen.

20 oktober, open: Gewestdag Brabant en 50 jarig jubileum Vilvoorde

16 november, open: Internet of things en privacy,  prof. K. Gabriels
Naast literair-culturele onderwerpen, luisteren we ook graag naar experten over andere onderwerpen: technologie, maatschappelijke tendensen, …

20 december, besloten: De Belgische filmindustrie & het V.A.F. , CEO Erwin Provoost
Een besloten activiteit is enkel voor de leden, heeft dus een kleiner publiek en maakt meer interactie en discussie mogelijk.

18 januari, dubbel open: Onderzoeksjournalistiek door Lars Bové
In een dubbel open activiteit nodigen we leden uit om, naast hun partner, ook een andere geïnteresseerde mee te brengen. Dat is mogelijk een nieuw lid voor volgend jaar, maar dat hoeft niet.

21 februari, besloten: “Het ongelofelijke reisverslag van Shackleton en de grondslagen van leiderschap” door Willy Musschoot

15 maart, open: Quiz samen met afdeling Vilvoorde.
Zo leren we ook leden uit naburige afdelingen kennen.

19 april, open: De Europese vakbond,  Rudy De Leeuw, op bezoek bij Pajottenland
De buren van afdeling Pajottenland nodigden ons uit mee te komen luisteren naar deze (voor sommigen controversiële) spreker.

18 mei, open: uitstap Dossinkazerne & geleide wandeling in Mechelen.

21 juni, open: Feestelijke afsluiter met OKAN - proclamatie en voorstelling
Het hele jaar door werken enkele leden samen met anderstalige jongeren in het project Onthaal-Klassen Anderstalige Nieuwkomers; we steunen OKAN ook materieel. Het was hartverwarmend de jongeren zeer fier te zien afstuderen en hen daarbij een echt feestelijk proclamatie te kunnen aanbieden.

2018-2019 was weeral een goed gevuld en divers jaar. Door de mix van open- en gesloten bijeenkomsten, een brede waaier van onderwerpen en steeds in de geest van Amicitia en Tolerantia, vindt ieder zijn gading in zo’n jaar.

De afdeling Meise ontstond in 1972 als een “spin-off” van de afdeling Vilvoorde die uit haar voegen barstte.