Leerlinguitwisseling Kandinsky College Nijmegen en Konrad Adenauer Gymnasium Kleve, 17 mei in Nijmegen

Jongeren ervaren hoe belangrijk het is om elkaar ‘als buren’ te begrijpen en te waarderen. Dat gaat gemakkelijker wanneer je elkaars taal spreekt.

3e klassers van het Kandinsky College in Nijmegen (zij volgen allemaal (nog) het vak Duits) en van het Konrad Adenauer Gymnasium in Kleve (die het vak Nederlands volgen) en hun docenten ontmoeten elkaar op 17 mei in Nijmegen. 

De dag wordt begonnen met speeddates; het doel is elkaar te spreken en beter te leren kennen.Daarna werken de leerlingen verder in gemengde (Duits-Nederlandse) groepjes van ongeveer vier leerlingen. Voorbeelden van activiteiten die gedurende de dag plaatsvinden, zijn:

  • elementen uit het eigen leven presenteren en reageren op elkaars vragen;
  • groepsgewijs bedenken van vragen over ieders cultuur en deze voorleggen aan de andere groepjes (met een wedstrijdelement)
  • in groepjes het centrum van de stad Nijmegen bezoeken om gegevens te verzamelen over deze oudste stad van Nederland;
  • een presentatie maken op grond van de gevonden informatie over Nijmegen in de vorm van een poster of een reisgidsje 

De leerlingen starten in april met voorbereidende activiteiten. De uitwisseling vindt plaats op 17 mei; daarna zal op de twee scholen ‘de opbrengst’ van deze dag worden besproken en worden de resultaten verder uitgewerkt. 

Deelname aan deze dag is bedoeld als een stimulans voor Duitse leerlingen om te kiezen voor Nederlands in hun lessenpakket en voor Nederlandse leerlingen om Duits te kiezen in hun profiel. De docenten van twee verschillende scholen hebben intensief contact met elkaar bij de voorbereiding van deze dag. Dit kan zorgen voor nieuwe contacten ‘over de grens’ en meer wederzijds begrip en cultuurbewustzijn. 

Het initiatief voor het organiseren van de leerlinguitwisseling wordt jaarlijks genomen door de  Orde van den Prince Gewest Oost-Nederland; het wordt mede mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en medegefinacierd door de Europese Unie

 

 

 

Beschrijving gewest: 

Het gewest Oost-Nederland omvat zeven afdelingen gelegen in Gelderland , Twente en Utrecht :