NT&C -nieuws en -activiteiten in GEWEST OOST-NL

NT&C project Arnhem :               https://www.ovdp.net/node/1451   
Ondersteuning van de vakgroep Neerlandistiek van de universiteit van Boedapest  
Update en verantwoording stand van zaken onderzoeksprojecten, december 2020 

NT&C project Arnhem :           https://www.ovdp.net/node/617​                  
Ondersteuning van de vakgroep Neerlandistiek van de Universiteit van Boedapest
1e onderzoeksproject :  Opzetten interactieve website tbv. het project Kindertreinen
2e onderzoeksproject :  Ondersteuning Literaire vertaalworkshop over 'Migratie' 

NT&C project Utrecht :                 https://www.ovdp.net/node/755
Ontvangst van tien Hongaarse studenten Neerlandistiek van de universiteit van Boedapest.
Vanwege de Coronacrisis is de reis, die van 1-5 april zou plaatsvinden, uitgesteld.

NT&C project Apeldoorn :           https://www.ovdp.net/node/802
Kinder- en jeugdboekenproject  , met name bedoeld voor arme gezinnen .
Kinderen die met hun ouder(s) bij de kledingbank komen, mogen een boek meenemen uit de boekenkasten.

NT&C project Twente-Achterhoek https://www.ovdp.net/node/880 
Petrus Pictor project : Een poëtische reisgids voor nieuwkomers in hun inburgeringstraject,
die hen kan helpen meer over ons land en de achtergronden van onze cultuur te leren kennen.

NT&C project 't Sticht:      https://www.ovdp.net/node/928

De afdeling 't Sticht steunt het Taalhuis van Bibliotheek Eemland bij de aanpak van laaggeletterdheid. Voor de cursisten en de vrijwilligers uit het Taalcafé werd, door de subsidie van de Orde, een uitstapje naar het Rijksmuseum mogelijk. Het op de laaggeletterden toegesneden bezoek werd een succes!

 

 

Beschrijving gewest: 

Het gewest Oost-Nederland omvat zeven afdelingen gelegen in Gelderland , Twente en Utrecht :